СТИМАР 1 ЕООД

СТИМАР 1 ЕООД

Вторник, 31 Януари 2017 15:19

Разрядни реактори

Компенсация на реактивна мощност:

Разрядни реактори:

Код за поръчка: B44066E9900S001

Общи сведения

Загубите в разрядните реактори са значително по-ниски от загубите в разрядните резистори. Разрядните реактори удволетворяват изискванията за постоянно включени разрядни устройства и за кратко време на разреждане (няколко секунди).

Основни характеристики

 • Бързо разреждане с цел бързо повторно включване на кондензаторното стъпало
 • Намалени загуби
 • Удължаване живота на главните контакти
 • Удароустойчива кутия, монтираща се на дин шина

Технически данни

 

Параметър Номинални данни
 
Тегло 0.5 кг
Размери 90мм х 45мм х 59мм
Напрежение

230 до 525 V

Честота 50, 60 Hz
Съпротивление 4900Ω
Време на разреждане

230V                     до 25kVar <10s
                               до 50kVar <20s

                               до 100kVar <40s

400V...525V         до 25kVar <5s
                               до 50kVar <10s
                               до 100kVar<20s

Загуби на мощност <1.8W
Температурен клас ta = 40°C/B
Диаметър на проводника 0.75 ... 2 x 2.5 mm2
Клеми Усилие: 0.5 Nm
Местоположение на инсталиране Вътрешно
Степен на защита IP40
Околна температура -25 ... +55 °C
Охлаждане Естествено

 

Размери

Размери на разрядните реактори
Вторник, 31 Януари 2017 15:19

Филтри за хармоници

Компенсация на реактивна мощност:

Филтри за хармоници

Вторник, 31 Януари 2017 15:18

Тиристорни модули

Компенсация на реактивна мощност:

Тиристорни модули серия TSM:

Конвенционалните ККУ обикновено се състоят от кондензатори, контролери и капацитивни контактори. Това е достатъчно за компенсация при стандартни приложения, но не са подходящи в приложения, където са на лице бързо променящи се товари. Автомобилната индустрия, кранове, машини за заваряване, преси, асансьори или вятърни турбини изискват динамична компенсация, която позволява реакция в реално време.

При конвенционалните ККУ, кондензаторите се свързват към захранващата мрежа посредством капацитивни контактори. Тези електромеханични контактори имат време на реакция > 60 секунди между отделните превключващи операции, дължащо се на времето за разреждане на кондензаторите. Това означава, че не може да се извърши необходимата компенсация в гореспоменатите случаи.

Друг проблем при конвенционалната компенсация на реактивна мощност е броят на превключващите операции. Според приложимите стандарти за компенсация на реактивна мощност IEC60831, един кондензатор не трябва да превишава повече от 5,000 превключвания на година – това е една реална стойност при приложения с бавна промяна на товарите и малък брой на годишните превключващи операции. При условия, например при вятърните генератори – зависейки от местоположението и времето, кондензаторните батерии трябва да имат възможност да се справят с много по-голям брой превключващи операции, стойностите на които са далеч над ограниченията. Това оказва негативно влияние на живота на кондензаторната уредба. Тиристорните превключвания позволяват безконтактно превключване на кондензаторите, напр. без механично износване и без негативно влияние върху живота на кондензаторната уредба. Тиристорните модули превключват кондензаторите при преминаването на тока през нулата, което предотвратява високите пускови токове. Това предотвратява преходните процеси, повишава качеството на мощността и осигурява стабилизиране на захранващата мощност

С TSM-серията, фирма EPCOS предлага изходяща мощност за капацитивни товари от 10 до 200 kVAr.

Компенсация на реактивна мощност:

Капацитивни контактори с резистори за предварително зареждане:

Общи сведения

За включване на кондензаторни батерии трябва да се използват само устройства, специално разработени за целите на компенсацията на реактивна мощност.

При включване на кондензатори посредством стандартни контактори, паралелно на вече включени кондензатори, се генерират екстремно високи пускови токове до 250In. Това води до съкращаване на експлоатационния живот както на контакторите, така и на кондензаторите.

Капацитивните / кондензаторните контактори с резистори за предварително зареждане са предназначени да намалят значително пусковия ток - <70In, при което резисторите се включват посредством помощни контактори. Те затварят преди главните контакти и предварително зареждат кондензатора.

Основни храктеристики

 • Отлично намаляване на пусковия ток
 • Подобрено качество на мощността (елиминират се напреженовите падове)
 • Удължаване живота на главните контакти
 • Софт - включване на кондензаторите, а съответно по-голям експлоатационен живот
 • Увеличаване на експлоатационния живот на компенсационната система като цяло
 • Намалени омични загуби
 • Изключителни надеждни клеми
 • Висока температурна устойчивост

За повече информация кликнете тук - страница 56-58.

Вторник, 31 Януари 2017 15:17

Кондензатори за индукционни пещи

Компенсация на реактивна мощност:

Кондензатори за индукционни пещи NON PCB:

Приложение

Кондензаторитe KLS са разработени за индукционни пещи, работещи при честота между 50 и 10000 Hz. Произведени по поръчка тези кондензатори са разработени да се придържат към специфичните изисквания на всеки клиент. Повечето от тези кондензатори обезпечават стъпковите промени в kVar въз основа на свързаните секции във всеки един кондензатор. Това позволява настройване на веригата към промяната на индуктивните товари.

Конструкция

Кондензаторитe KLS използват полипропиленов слой и алуминиево-фолиева конструкция с NON-PCB течен импрегнант. Импрегниращата течност M/DBT и качественият полипропиленов слой имат изключителни диелектрични свойства за целия диапазон на работната температура на кондензаторите за индукционни пещи.

KLS кондензаторите, разработени за работа при по-ниски честоти са с въздушно охлаждане. Средно честотните кондензатори имат вградени радиатори за охлаждане. Втулките и връзката с охлаждащата вода са поставени в кутията на кондензатора.

Изисквания за безопасност:

Стандартните кондензатори нямат вградени разрядни устройства - всички кондензатори трябва да бъдат свързани директно с разреждащо устройство, като това може да бъде друго електрическо съоражение, свързано паралелно с кондензатора (напр. намотката на пещта).

Сигурност за качеството:

Всички кондензатори са издържали следните рутинни тестове:

 • Тест за херметичност на кутията
 • Тест за разреждане на кондензатора при закъсяване при 1.7Un, DC
 • Загуби измерени при 50 Hz
 • Тест, с подаване на напрежение между клемите 2.15Un (AC) за 10сек. или 4.3Un (DC) за 10сек.
 • Тест, с подаване на напрежение между клемите и кутията, където е подходящо (в зависимост от конструкцията)

Кондензаторите са изпълнени според IEC110 и VDE 0560, част 9

Параметър: Номинални данни:
 
Номинално напрежение, Uном 500-3000V
Номинална реактивна мощност, Qном до 400 kVar (fn=50, 60 Hz)
до 3000 kVar (fn>60 Hz)
Работна честота, fном
50-10000 Hz
Допустимо отклонение от номиналния капацитет, Cном -5/+10% (по-малък допуск при поръчка)
Собствени загуби в кондензатора 0.15 - 0.7 W/kVar
Температура (околна температура) -25/+45ºC (с въздушно охлаждане)
+1/+45ºC (с водно охлаждане)
Температура на охлаждащата вода
45 max.
Максимално налягане на охлаждаща вода
8 bar
Дебит на охлаждащата вода
4.5 l/min - 12.5 l/min
Импрегнираща течност
Биоразградима несъдържаща PCB диелектрично масло, базирано на M/DBT
Разреждащи резистори
При поръчка, само за кондензатори 50/60 Hz
Вградени предпазители
Само за кондензатори с въздушно охлаждане
Измерване на температурата
При поръчка могат да бъдат вградени температурни сензори
Измерване на налягане
При поръчка могат да бъдат вградени изключватели за налягане
Материал на кутията
Кутия от мека стомана за кондензатори 50/60 Hz.
Месингови кутии за средночестотни кондензатори

Кондензатори с въздушно охлаждане, 50Hz:

Un, [V] Qn, [kVar]
fn, [Hz]
In, [A]
Cn, [µF]
A, [mm]
B, [mm]
Тегло, [кг]
 
500
135
50
270
1719
135
1000
70
600
165
50
275
1459
135
1000
70
600
210
50
350
1857
170
1000
88
600
180
50
273
1315
135
1000
70
600
230
50
348
1681
170
1000
88
770
225
50
292
1208
135
1000
70
770
285
50
370
1530
160
1000
83
880
275
50
313
1130
135
1000
70
880
335
50
381
1377
160
1000
83
990
280
50
283
909
135
1000
70
990
345
50
348
1120
160
1000
83
1100
290
50
264
763
135
1000
70
1100
350
50
318
921
160
1000
83
1200
340
50
283
752
135
1000
70
1200
390
50
325
862
160
1000
83
1350
200
50
148
349
135
680
48
1500
340
50
227
481
135
1000
70
1500
400
50
267
566
160
950
79
2000
365
50
183
290
135
1000
70
2000
400
50
200
318
150
1000
78
2200
375
50
170
247
135
1000
70
2400
350
50
146
193
135
1000
70
2400
400
50
167
221
150
1000
78
2500
365
50
146
186
135
1000
70
2500
400
50
160
204
150
1000
78
3000
340
50
113
120
135
1000
70
3000
400
50
133
141
160
950
79

Кондензатори с водно охлаждане, от 332 до 10000Hz:

Кондензатори с единично охлаждаща тръба
Un, [V] Qn, [kVar]
fn, [Hz]
In, [A]
Cn, [µF]
A, B, C, [mm]
Тегло, [кг]
 
700
332
180
474
599
160-600-200
50
1500
1000
420
667
168
165-650-/
56
600
600
500
1000
531
160-460-120
38
2800
2000
500
714
81
145-640-200
48
3000
666
520
222
23
145-330-120
25
3000
2250
520
750
77
145-840-200
63
800
1200
600
1500
497
145-670-200
50
1250
1200
700
960
175
160-360-283
30
750
1200
1000
1600
340
145-470-120
35
800
400
1000
500
99
165-220-200
19
1150
865
1000
752
104
145-350-200
26
1500
1200
1200
800
71
165-330-227
28
1500
2000
1200
1333
118
165-520-200
44
600
750
2000
1250
166
145-330-120
25
800
640
2000
800
80
165-265-200
23
1500
2000
2000
1333
71
145-540-200
41
800
850
2400
1063
88
145-300-200
23
1500
2100
2500
1400
59
165-500-200
43
400
141
2800
353
50
145-200-200
15
400
600
3000
1500
198.9
165-330-227
28
1100
615
3000
559
27
145-265-200
20
1100
1230
3000
1118
54
145-400-200
30
1250
1200
3000
960
40.7
165-330-227
28
1500
2330
3000
1553
55
165-520-200
44
650
600
4000
923
56.5
145-220-200
17
700
875
5000
1250
57
165-300-200
26
800
400
5000
500
20
145-175-175
13
800
800
5000
1000
40
145-265-120
20
460
625
10000
1359
47
145-265-120
20
650
630
10000
969
24
145-265-200
20
800
650
10000
813
16
165-220-200
19

 

Кондензатори с двойно охлаждаща тръба
Un, [V] Qn, [kVar]
fn, [Hz]
In, [A]
Cn, [µF]
A, B, C, [mm]
Тегло, [кг]
 
650
1200
1000
1846
452
165-400-200
34
650
1200
2000
1846
226
165-330-200
28
800
640
1000
800
159
165-265-200
23
1500
1700
8000
1133
15
165-265-200
23
Вторник, 31 Януари 2017 15:17

Високоволтови кондензатори,NON PCB

Компенсация на реактивна мощност:

Високоволтови кондензатори за корекция фактора на мощността, несъдържащи ПХБ:

 

Приложение

Кондензаторитe KLV са разработени за компенсация на реактивни мощности в мрежите на електроснабдителните и промишлени предприятитя за средно напрежение. Кондензаторите са изпълнени по all-film технология: електроди - лентово алуминиево фолио, диелектрик от полипропилен импрегнирани с екологично безопасна течност, (несъдържаща полихлорбифенил -NON PCB). Конструктивно са изпълнени с еднотипни секции, които в зависимост от необходимата кондензаторна мощност и напрежение се съединяват последователно, паралелно или смесено. Включването на паралелните секции става чрез стопяеми вложки (тънък меден проводник), който ги изключва, в случай на пробив. Голямото количество на секции на един пакет, обезпечава незначителна загуба на капацитет, след изключването на някоя от секциите. Пакетите се разполагат в правоъгълна кутия от боядисана с подходящ цвят ламарина. От горната част на корпуса изводите са оформени с проходни порцеланови изолатори със стандартна резба M12.

Използваните в кондензаторите KLV удължени електроди във вид на фолио, обезпечават ефективно топлоотдаване извън активните части на секциите. С това се постига устойчивост на кондензатора към продължително претоварване.

по ток - 1.3 In
по напрежение - 1.1 Un
по мощност - 1.35 Qn

Кондензаторите се произвеждат в както в еднофазно (снимка 1-2, табл.2-4), така и в трифазни изпълнения. При необходимост от включване на напрежение, по-голямо от номиналното, отделните кондензатори се събират в секции. Допуска се както хоризонтален, така и вертикален монтаж.

Разреждащи резистори

В съответствие със стандарта IEC 60871, кондензаторите KLV могат да бъдат оборудвани с вградени вътрешно разрядни резистори, които при изключен кондензатор, снижават напрежението до 75 V за 10 мин. (по поръчка до 50 V за 5мин).

Защита на кондензатора

Вградени предпазители се монтират по изискване на потребителя. Възможна е комплектация с вградено в корпуса на кондензатора реле за налягане, сработващо при повишено вътрешно налягане повече от 0.5 kPa.

Таблица 1: Основни технически характеристики на високоволтовите кондензатори KLV, производство на "Iskra Kondenzatorji d.d", стандарти IEC 60871-1:1997, VDE 0560, ANSI/IEEE 18:1992, NEMA CP-1:1988

Параметър: Номинални данни:
 
Номинално напрежение, Uном:

До 12 kV

Номинална реактивна мощност, Qном: От 50 до 400 kVar
Работна честота, fном: 50, 60 Hz
Допустимо отклонение от номиналния капацитет, Cном: -5/+10% (по-малък допуск - при поръчка)
Собствени загуби в кондензатора: 0.15 W/kVar
Стандартно ниво на изолация: 1,2-12-17,5-24 kV
Работна температура: -25/+50, съгласно IEC 60871-1

 

KLV
 
Снимка 1. Външен вид на еднофазен кондензатор KLV
 
Снимка 2. Габаритни размери на еднофазен кондензатор KLV

Таблица 2: Еднофазни кондензатори KLV, честота 50 Hz (стандартно изпълнение):

Un, [V] Qn, [kVar]
Ниво на изолация, [kV/kVp]
In, [A]
Cn, [µF]
A, B, C, D [mm]
Тегло, [кг]
Забел.
 
3640
50
28/75
13,7
12,01
135-185-120-200
15
-
3640
100
28/75
27,5
24,02
135-290-120-200
22
-
3640
150
28/75
41,2
36,04
135-400(440*)-200-200
29(32*)
1)
3640
200
28/75
54,9
48,05
135-500(560*)-200-200
37(40*)
1)
3640
250
28/75
68,7
60,06
135-610(680*)-200-200
46(48*)
1)
3640
300
28/75
82,4
72,07
135-740(800*)-200-200
52(56*)
1)
3640
400
28/75
103,0
90,09
135(145*)-940(950*)-200-200
66(71*)
1)
6060
50
28/75
8,3
4,33
135-200-120-200
16
-
6060
100
28/75
16,5
8,67
135-310-120-200
23
-
6060
150
28/75
24,8
13,00
135-415(460*)-200-200
30(33*)
1)
6060
200
28/75
33,0
17,34
135-540(590*)-200-200
39(42*)
1)
6060
250
28/75
41,3
21,67
135-660(710*)-200-200
47(50*)
1)
6060
300
28/75
49,5
26,00
135-780(840*)-200-200
55(59*)
1)
6060
400
28/75
66,0
34,67
145-(1000*)-200-200
(75*)
1)
6930
50
28/75
7,2
3,31
135-200-120-200
16
-
6930
100
28/75
14,4
6,63
135-310-120-200
23
-
6930
150
28/75
21,6
9,94
135-415(460*)-200-200
30(33*)
1)
6930
200
28/75
28,9
13,26
135-540(590*)-200-200
39(42*)
1)
6930
250
28/75
36,1
16,57
135-660(710*)-200-200
47(50*)
1)
6930
300
28/75
43,3
19,88
135-780(840*)-200-200
55(59*)
1)
6930
400
28/75
57,7
26,51
145-(1000*)-200-200
(75*)
1)
10100
50
38/95
5,0
1,56
135-200-120-225
16
-
10100
100
38/95
9,9
3,12
135-310-120-225
23
-
10100
150
38/95
14,9
4,68
135-415-200-225
30
-
10100
200
38/95
19,8
6,24
135-540-200-225
39
-
10100
250
38/95
24,8
7,80
135-660(710*)-200-225
47(50*)
1)
10100
300
38/95
29,7
9,36
135-780(840*)-200-225
55(59*)
1)
10100
400
38/95
39,6
12,48
145-(1000*)-200-225
(75*)
1)

Таблица 3: Трифазни кондензатори KLV, честота 50 Hz (стандартно изпълнение):

Un, [V] Qn, [kVar]
Ниво на изолация, [kV/kVp]
In, [A]
Cn, [µF]
A, B, [mm]
Тегло, [кг]
Забел.
 
3300
50
20/60
3×8,7
3×7,31
145-180
16
2
3330
100
20/60
3×17,5
3×14,61
145-275
23
2
3330
150
20/60
3×26,2
3×21,92
145-370
30
2
3330
200
20/60
3×35,0
3×29,23
145-470
37
2
3330
250
20/60
3×43,7
3×36,54
145-570
44
2
3330
300
20/60
3×52,5
3×43,84
145-670
51
2
3330
360
20/60
3×63,0
3×52,61
145-800
61
2
3330
400
20/60
3×70,0
3×58,46
145-870
66
2
6600
50
20/60
3×4,4
3×1,83
145-180
16
2
6600
100
20/60
3×8,7
3×3,65
145-275
23
2
6600
150
20/60
3×13,1
3×5,48
145-370
30
2
6600
200
20/60
3×17,5
3×7,31
145-470
37
2
6600
250
20/60
3×21,9
3×9,13
145-570
44
2
6600
300
20/60
3×26,2
3×10,96
145-670
51
2
6600
360
20/60
3×31,5
3×13,15
145-800
61
2
6600
400
20/60
3×35,0
3×14,61
145-870
66
2
11000
100
28/75
3×5,2
3×1,32
145-275
26
3
11000
150
28/75
3×7,6
3×1,97
145-370
33
3
11000
200
28/75
3×10,5
3×2,63
145-470
40
3
11000
250
28/75
3×13,1
3×3,29
145-570
48
3
11000
300
28/75
3×15,7
3×3,95
145-670
55
3
11000
400
28/75
3×21,0
3×5,26
145-870
66
3

 

Компенсация на реактивна мощност:

Антирезонансни трифазни филтриращи реактори

Общи сведения

Нарасналата употреба на устройства на силовата електроника/задвижващи устройства, UPS устройства и др./, които генерират нелинейни токове влияят на електрическата мрежа и я замърсяват с хармоници.

Резонансният феномен може да се избегне чрез последователно свързване на кондензаторите с филтриращи реактори.

Разстроените филтрирани системи се оразмеряват така, че собствената им резонансна честота е под най-ниския хармоник на мрежата. Разстроената филтърна система за коригиране фактора на мощността е изцяло индуктивна по отношение на хармониците над тази честота. За 50Hz мрежова честота, разстроената филтрирана система е чисто капацитивна, коригирайки по този начин реактивната енергия.

Основни характеристики

 • Висока устойчивост спрямо хармоници
 • Изключително ниски загуби
 • Безшумен
 • Опростен монтаж
 • Дълъг експлоатационен живот
 • Температурна защита/нормално затворен контакт/

Технически характеристики

Параметър: Номинални данни:
 
Номинално напрежение, Uном 400, 440, 480 V AC
Честота 50, 60 Hz
Изходяща мощност 5 … 100 kVar (други мощности по заявка)
Хармоници 5.67%, 7%, 14%
Охлаждане Естествено
Околна температура 40 °C
Ограждение IP00

 

Мощност Δ Капацитет Индуктивност Загуби Тегло Код за поръчка
kVar 3 · μF mH W кг  
За V = 400 V, f = 50 Hz, p = 5.67% (fr = 210 Hz)
10
62
3.06
64
6.4
B44066D5010S400
12.5
78
2.45
89
8.4
B44066D5012S400
20
125
1.53
100
13
B44066D5020S400
25
156
1.22
130
17
B44066D5025S400
40
250
0.765
220
23
B44066D5040S400
50
312
0.612
290
31
B44066D5050S400
75
496
0.408
280
35
B44066D5075S400
100
625
0.306
390
47
B44066D5100S400
V = 400 V, f = 50 Hz, p = 7% (fr = 189 Hz)
10
61
3.83
73
5.9
B44066D7010S400
12.5
77
3.07
87
8.1
B44066D7012S400
20
123
1.92
100
12
B44066D7020S400
25
154
1.53
120
16
B44066D7025S400
40
246
0.958
210
23
B44066D7040S400
50
308
0.766
210
24
B44066D7050S400
75
462
0.511
267
32
B44066D7075S400
100
617
0.383
370
46
B44066D7100S400
V = 400 V, f = 50 Hz, p = 14% (fr = 135 Hz)
10
57
8.23
87
9.4
B44066D1410S400
12.5
71
6.63
100
12
B44066D1412S400
20
114
4.14
120
18
B44066D1420S400
25
142
3.32
210
25
B44066D1425S400
40
228
2.07
220
32
B44066D1440S400
50
285
1.66
340
34
B44066D1450S400
75
427
1.1
330
52
B44066D1475S400
100
570
0.829
450
62
B44066D1499S400
V = 440 V, f = 50 Hz, p = 5.67% (fr = 210 Hz)
10
51
3.7
74
7
B44066D5010S440
12.5
64
2.96
88
9
B44066D5012S440
25
129
1.48
130
16.5
B44066D5025S440
50
258
0.74
230
25
B44066D5050S440
75
387
0.49
260
36
B44066D5075S440
100
517
0.37
340
50
B44066D5100S440
V = 440 V, f = 50 Hz, p = 7% (fr = 189 Hz)
10
50
4.64
71
6.5
B44066D7010S440
12.5
63
3.71
85
8.5
B44066D7012S440
25
127
1.86
105
17
B44066D7025S440
50
254
0.93
210
25
B44066D7050S440
75
382
0.618
250
35
B44066D7075S440
100
509
0.464
370
47
B44066D7100S440
V = 440 V, f = 50 Hz, p = 14% (fr = 135 Hz)
10
47
10
87
10
B44066D1410S440
12.5
58
8.03
95
13
B44066D1412S440
25
117
4
130
26
B44066D1425S440
50
235
2.12
260
40
B44066D1450S440
75
353
1.34
350
52
B44066D1475S440
100
471
1
440
66
B44066D1499S440
V = 440 V, f = 60 Hz, p = 5.67% (fr = 252 Hz)
25
107
1.235
125
18
B44066D5025S441
50
215
0.617
210
25
B44066D5050S441
75
323
0.412
300
33
B44066D5075S441
100
431
0.309
400
47
B44066D5100S441
V = 440 V, f = 60 Hz, p = 7% (fr = 227 Hz)
25
106
1.55
100
16
B44066D7025S441
50
212
0.773
190
24
B44066D7050S441
75
318
0.515
235
34
B44066D7075S441
100
424
0.387
350
46
B44066D7100S441
V = 440 V, f = 60 Hz, p = 14% (fr = 162 Hz)
25
98
3.34
100
24
B44066D1425S441
50
196
1.67
240
35
B44066D1450S441
75
294
1.11
360
48
B44066D1475S441
100
392
0.836
450
52
B44066D1499S441
Компенсация на реактивна мощност

Комплектни кондензаторни уредби / устройства (ККУ):

Общи сведения

Предлаганите от фирма ”СТИМАР” ЕООД ККУ са във вид на изцяло оборудвани табла. Тяхната цел е да поддържат предварително зададен cos(phi) автоматично.

Типове компенсационни уредби

При изчислението на необходимата кондензаторна мощност и тип на уредбата, едно от най-важните условия е да се проверят нивата на хармониците по ток и по напрежение при всички възможни условия на натоварване.

Фирма СТИМАР предлага такъв вид измерване, като за целта притежава специализирани енергийни анализатори, които се монтират на обекта и записват за определено време в собствена памет всички електрически параметри на ел. системата.

Друго условие е да се вземе впредвид колко бързо променлив е товарът.

След направените изчисления, се избира сред следните типове кондензаторни устройства:

За стандартна компенсация

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

Ако хармониците са в рамките на допустимите нива: THD-I < 10% и THD-V < 3% , тогава се монтират стандартни / конвенционални устройства за компенсация на индуктивната енергия.


Таблата са с вградена шинна система, като след предварително уточнение, тя може да бъде монтирана както вляво, така и вдясно. В зависимост от изискванията, захранващият автомат има възможност да бъде вграден в таблото, а входът - отгоре или отдолу.

 

Реактирани ККУ

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

В днешно време използването на мощни нелинейни товари като UPS, софт-стартери за двигатели и други повлияват значително на общото хармонично изкривяване. Ако след измерването, нивата на хармониците са THD-I > 10% или THD-V > 3% , тогава е наложително използването на дроселирани кондензаторни устройства.


Специфичното тук е, че към всеки един кондензатор се свързва специално избран антирезонансен реактор, чиято цел е да защити кондензаторните батерии.

 

Динамична компенсация

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

Обекти с бързо променящи се товари като валцови мелници, преси, вятърни турбини, контейнерни кранове, асансьори и други изискват регулиране на реактивната мощност в рамките на ms (милисекунди). Тук конвенционалните компенсиращи системи не могат да свършат своята работа, поради необходимостта от изключителна динамика в реакциите на компонентите на ККУ-то. При такива обекти е наложително монтиране на динамична компенсация.


За разлика от стандартните капацитивни контактори, тук за превключване на кондензаторите се използват специално разработени тиристорни ключове и съответните аксесоари. Освен това и регулаторът е от тип Т (транзистори), който има възможност да подава сигнали за превключване на кондензаторните групи за изключително кратко време.

 

Забележка: Това е само обща информация. Реалните условия могат да се различават в зависимост от обекта. Свържете се с нас и може да посетим обекта на място.

Инсталирана мощност

В зависимост от инсталираната мощност, ККУ могат да бъдат:

ККУ 40 kVAr

До 120 кVAr - стандартна компенсация

Уредбите с мощност до 120 кVAr обикновено се изработват в компактни шкафове за стенен монтаж

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

От 150 до 400 kVAr

Компенсационните устройства с мощност от 150 до 400 kVAr представляват шкафове за стоящ монтаж, модулна конструкция, с възможност за последващо увеличаване на инсталираната мощност /до 400 kvar/.

Кондензаторна уредба над 400 kVAr

Мощност над 400 kVAr

При по-големи мощности се използват няколко шкафа, управлявани с един или иняколко регулатора

Конструкция на таблата

Монтаж

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

Външен и вътрешен монтаж.

Уредбите, които са предназначени за монтаж навън са специално изработени от поцинкована ламарина. Регулаторът е монтиран вътре в таблото


  

Начини на охлаждане

Охлаждането може да бъде естествено, чрез предвидени за целта вентилационни отвори или принудително, чрез вграден в шкафа вентилатор, управляван от регулатора BR6000.

Вентилационни отвори за охлаждане на ККУ

Отвори за вентилация на кондензаторната уредба

Принудително охлаждане чрез вентилатор, управляван от регулатора BR6000

Модулна конструкция

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

Нашите табла са модулна конструкция. На всеки отделен модул са монтирани кондензаторните батерии и контакторите, както и реакторите при дроселираните уредби.


Отделните модули са монтирани на достатъчно разстояние едно от друго, което прави подмяната на кондензаторните батерии изключително лесно.

 

Цвят

Стандартно таблата, които предлагаме са:

 • прахово боядисани;
 • цветът е RAL 7032

Галерия ККУ

Стандартна компенсация, Външен монтаж:
Стандартна компенсация, Вътрешен монтаж:
Динамична компенсация:

Компенсация на реактивна мощност:

Кондензаторни батерии | Силови кондензатори за ниско напрежение:

Кондензаторни батерии PhiCapTM

PhiCapTM

Дизайн с ниска цена, за всякакви вътрешни приложения

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

PHASECap®

Premium quality, високотехнологичен кондензатор за стандартна и разстроена компенсация на конкурентни цени

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap® HD

PHASECap® HD

Heavy duty type, higher power in a case

Кондензаторни батерии Windcap® , специално разработена за вятърни генератори

Windcap®

За вятърни генератори и филтриране на хармоници

Кондензаторни батерии PoleCap за употреба на открити места

PoleCap

Външни приложения или за среди с високо присъствие на прах или влага

Обща информация

Фирма EPCOS, Германия е световен лидер в производството и доставката на кондензаторни батерии. EPCOS (formerly Siemens), създателят на кондензатори с метализирано полипропиленово фолио положиха основните етапи за съвременната индустрия за силови кондензатори - това е добре документирано от многобройните патенти, които държат EPCOS (Siemens).

EPCOS доставя всички компоненти, осигуряващи най-съвременните инструменти и решения за всеки вид компенсация на реактивна мощност и филтриране на хармоници.

Три добре доказани технологии изграждат основите за различните фамилии кондензатори:

MKK:
Концентрични намотки, полипропиленово фолио, импрегнант - инертен газ

MKP/MPP:
Подредени намотки, полипропиленово фолио, импрегнант - биоразградима мека смола

MKV:
Двустранно метализирана хартия, диелектрик - полипропиленово фолио, с масло за импрегнант

От тези три технологии, Вие имате възможност да изберете подходящите кондензатори за всички браншове, приложения и цели:

 • Индивидуална компенсация
 • Групова компенсация
 • Централна компенсация
 • Смесена компенсация
 • Динамична компенсация
 • De-tuned harmonic filter
 • Tuned harmonic filter

Изключително широката гама от кондензатори за компенсация на реактивната мощност ниско напрежение в индустрията ще подхожда перфектно на Вашите нужди за всяко специфично приложение:


MKV-capacitors:
За приложения при наличие на високо съдържание на хармоници или висока околна температура.

 

 

 

Цени

Ако желаете да разберете цените или наличностите на кондензаторите, които предлагаме -изпратете Вашето запитване по e-mail или се обадете на посочените телефони в секция контакти.

Компенсация на реактивна мощност:

Регулатори на реактивна мощност / енергия

Регулатори на фактора на мощността BR604

BR604

4 канален, предназначен за стандартна компенсация

Регулатори на фактора на мощността BR6000 v4.0

BR6000 v6.0

Еднофази 6 и 12 канални, предназначени за управление на ККУ за стандартна, опция за динамична компенсация

Регулатори на фактора на мощността BR7000

BR7000

Трифазно измерване и регулиране, 15 програмируеми канала за превключване на 1- или 3-фазни кондензатори

Регулаторът на cosφ действа като “мозъка” на кондензаторната уредба -ККУ. Неговата основна задача е да контролира предварително зададената стойност на cosφ: когато прагът на превключване се превиши, регулаторът ще включи или изключи някоя кондензаторна стъпка така, че да се достигне възможно най-близко до желаната стойност.

Регулаторът на cosφ серия BR6000, производство на фирма EPCOS AG, Германия е серия от новаторска и интелигентна концепция с висок брой ползи за клиента и удобни функции.

 • Голям и мултифункционален LCD дисплей
 • Раздвижено меню за манипулация (опростен език)
 • Способност за самооптимизиране
 • Функция за извикване на записани стойности
 • Лесно инсталиране и поддръжка
 • Инструмент за инсталиране в ел. табло

EPCOS предлага широка гама от регулатори на cosφ:

 • BR604: 4 канален
 • BR6000: 6 и 12 канален
 • BR6000T: 6 и 12 канален за диманична компенсация (в комбинация с тиристорни модули серия TSM)