Трифазни кондензатори, 230 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h
Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C3297A375 5 13 3 x 100 116 x 164 1.3
B25667C2457A375 7.5 19 3 x 150 116 x 164 1.3
B25667C2627A375 10.4 26 3 x 209 116 x 164 1.5
B25667C2757A375 12.5 31 3 x 251 116 x 200 1.7

Трифазни кондензатори, 400 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C5966A375 5 7 3 x 32.1 116 x 164 1.1
B25667C3147A375 7.5 11 3 x 50,2 116 x 164 1.2
B25667C4197A375 10 14 3 x 64 116 x 164 1.2
B25667C3247A375 12.5 18 3 x 82.9 116 x 164 1.1
B25667C3297A375 15 22 3 x 100 116 x 164 1.3
B25667C3397A375 20 29 3 x 132.6 116 x 164 1.5
B25667C3497A375 25 36 3 x 165 116 x 200 1.8

Трифазни кондензатори – VR = 415 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C5966A375 5 7 3 x 32.1 116 x 164 1.1
B25667C5127A375 6.2 8 3 x 39 116 x 164 1.2
B25667C4197A375 10.4 15 3 x 64 116 x 164 1.2
B25667C4237A375 12.5 17 3 x 77 116 x 164 1.3
B25667C4307A375 16.7 23 3 x 102.9 116 x 164 1.5
B25667C4387A375 20.8 29 3 x 128.2 116 x 200 1.7

Трифазни кондензатори, 440 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C4826A375 5.0 7 3 x 27.4 116 x 164 1.2
B25667C4127A375 7.5 10 3 x 41.1 116 x 164 1.2
B25667C4177A375 10.4 14 3 x 57 116 x 164 1.3
B25667C4207A375 12.5 16 3 x 69 116 x 164 1.4
B25667C4237A375 14.2 19 3 x 77 116 x 164 1.3
B25667C4247A375 15.0 20 3 x 82.9 116 x 164 1.4
B25667C4307A375 18.8 25 3 x 102.9 116 x 164 1.5
B25667C4337A375 20 26 3 x 111 116 x 200 1.7
B25667C4417A375 25 33 3 x 137.1 136 x 200 2.0
B25667C4497A375 30 39 3 x 164 136 x 200 2.4
B25667C4547A375 33 43 3 x 181 136 x 200 2.5

Трифазни кондензатори, 480 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C4866A375 6.25 8 3 x 28.8 116 x 164 1.2
B25667C5127A375 8.3 10 3 x 39 116 x 164 1.2
B25667C5147A375 10.4 12 3 x 47.9 116 x 164 1.3
B25667C5177A375 12.5 15 3 x 58 116 x 164 1.5
B25667C4207A375 15 18 3 x 69 116 x 164 1.4
B25667C5237A375 16.7 20 3 x 77 116 x 200 1.8
B25667C4347A375 25 30 3 x 115 136 x 200 2.2
B25667C4417A365 30 36 3 x 138 136 x 200 2.4

Трифазни кондензатори, 525 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C5966A375 8.3 9 3 x 32.1 116 x 164 1.1
B25667C5127A375 10 11 3 x 39 116 x 164 1.2
B25667C5147A375 12.5 14 3 x 47.9 116 x 164 1.3
B25667C5177A375 15 17 3 x 58 116 x 164 1.5
B25667C5197A375 16.7 18 3 x 64 116 x 164 1.6
B25667C5237A375 20 22 3 x 77 116 x 200 1.8
B25667C5287A375 25 28 3 x 96.3 136 x 200 2.3
B25667C5347A375 30 33 3 x 115.5 136 x 200 2.4

Трифазни кондензатори, 570 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C5277A375 27.5 27 3 x 90 136 x 200 2.5

Трифазни кондензатори, 690 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C6336A375 5 4.2 3 x 11.2 116 x 164 1.3
B25667C6676A375 10 8.4 3 x 22.5 116 x 164 1.4
B25667C6836A375 12.5 10.5 3 x 28 116 x 164 1.5
B25667C6107A375 15 12.6 3 x 33.5 116 x 164 1.5
B25667C6137A375 20.8 17.5 3 x 47 136 x 200 2.0
B25667C6167A375 25 21 3 x 55.7 136 x 200 2.2

Трифазни кондензатори, 765 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C7167J375 30 23 3 x 54.4 136 x 200 2.4

Трифазни кондензатори, 800 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C7246A375 5 3.6 3 x 8 116 x 164 1.2
B25667C7496A375 10 7.2 3 x 16.6 116 x 164 1.3
B25667C7626A375 12.5 9.0 3 x 20.7 116 x 164 1.4
B25667C7746A375 15 11.0 3 x 24.9 116 x 164 1.5
B25667C7996A375 20 14.5 3 x 33.2 136 x 200 2.0
B25667C7127A375 25 18.0 3 x 41.4 136 x 200 2.3
B25667C7137A375 28 20.0 3 x 46.4 136 x 200 2.4