Еднофазни кондензатори, 220 V AC, 50/60 Hz
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h
Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B32340C2001A820 0.7 3.1 45 63.5 × 105 0.30
B32340C2011A720 1.4 6.3 91 63.5 × 142 0.40
B32340C2021A520 1.7 7.6 110 63.5 × 142 0.40
B32340C2021A020 2.1 9.5 137 63.5 × 142 0.40
B32340C2021A520 2.3 10.3 150 63.5 × 142 0.50
B32340C2031A320 2.8 12.5 183 63.5 × 142 0.50

Еднофазни кондензатори, 230 V AC, 50/60 Hz
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B32340C2002A830 0.8 3.6 50 63.5 × 105 0.30
B32340C2012A730 1.7 7.2 100 63.5 × 142 0.40
B32340C2022-A530 2.5 10.9 150 63.5 × 142 0.50

Еднофазни кондензатори – VR = 380 V AC, 50/60 Hz
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B32340C3002A680 0.7 1.8 15 63.5 × 68 0.30
B32340C3011A780 1.4 3.6 31 63.5 × 68 0.30
B32340C3021A580 2.1 5.5 46 63.5 × 105 0.40
B32340C3031A380 2.8 7.4 62 63.5 × 105 0.40
B32340C3051A080 4.2 10.9 91 63.5 × 142 0.40

Еднофазни кондензатори, 400 V AC, 50/60 Hz
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B32340C4002A800 0.8 2.0 15 63.5 × 68 0.30
B32340C4012A700 1.7 4.2 33 63.5 × 68 0.30
B32340C4022A500 2.5 6.3 50 63.5 × 105 0.40
B32340C4032A300 3.3 8.4 66 63.5 × 105 0.40
B32340C4051A000 4.2 10.4 83 63.5 × 142 0.50
B32340C4052A000 5.0 12.4 99 63.5 × 142 0.50

Еднофазни кондензатори, 415 V AC, 50/60 Hz
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B32340C4002A810 0.8 2.0 15 63.5 × 68 0.35
B32340C4012A710 1.7 4.0 31 63.5 × 105 0.45
B32340C4022A510 2.5 6.0 46 63.5 × 142 0.50
B32340C4032A310 3.3 8.0 62 63.5 × 142 0.50
B32340C4052A010 5.0 12.0 91 63.5 × 142 0.50

Еднофазни кондензатори, 440 V AC, 50/60 Hz
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B32340C4001A840 0.7 1.6 11 63.5 × 68 0.30
B32340C4011A740 1.4 3.2 23 63.5 × 68 0.30
B32340C4021A540 2.1 4.7 34 63.5 × 105 0.40
B32340C4031A340 2.8 6.4 46 63.5 × 105 0.40
B32340C4032A340 3.3 7.6 55 63.5 × 142 0.50
B32340C4051A040 4.2 9.5 68 63.5 × 142 0.50
B32340C4052A040 5.0 11.4 82 63.5 × 142 0.50

Еднофазни кондензатори, 480 V AC, 50/60 Hz
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B32340C4001A880 0.7 1.5 10 63.5 × 105 0.30
B32340C4011A780 1.4 2.9 19 63.5 × 105 0.30
B32340C4021A580 2.1 4.3 29 63.5 × 105 0.30
B32340C4031A380 2.8 5.8 38 63.5 × 142 0.50

Еднофазни кондензатори, 525 V AC, 50/60 Hz
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B32340C5011A720 1.4 2.6 16 63.5 × 105 0.30
B32340C5031A320 2.8 5.2 31 63.5 × 142 0.50
B32340C5032A320 3.3 6.3 38 63.5 × 142 0.60
B32340C5051A020 4.2 8.0 48 63.5 × 142 0.60