Компенсация на реактивна мощност:

Антирезонансни трифазни филтриращи реактори

Общи сведения

Нарасналата употреба на устройства на силовата електроника/задвижващи устройства, UPS устройства и др./, които генерират нелинейни токове влияят на електрическата мрежа и я замърсяват с хармоници.

Резонансният феномен може да се избегне чрез последователно свързване на кондензаторите с филтриращи реактори.

Разстроените филтрирани системи се оразмеряват така, че собствената им резонансна честота е под най-ниския хармоник на мрежата. Разстроената филтърна система за коригиране фактора на мощността е изцяло индуктивна по отношение на хармониците над тази честота. За 50Hz мрежова честота, разстроената филтрирана система е чисто капацитивна, коригирайки по този начин реактивната енергия.

Основни характеристики

 • Висока устойчивост спрямо хармоници
 • Изключително ниски загуби
 • Безшумен
 • Опростен монтаж
 • Дълъг експлоатационен живот
 • Температурна защита/нормално затворен контакт/

Технически характеристики

Параметър: Номинални данни:
 
Номинално напрежение, Uном 400, 440, 480 V AC
Честота 50, 60 Hz
Изходяща мощност 5 … 100 kVar (други мощности по заявка)
Хармоници 5.67%, 7%, 14%
Охлаждане Естествено
Околна температура 40 °C
Ограждение IP00

 

Мощност Δ Капацитет Индуктивност Загуби Тегло Код за поръчка
kVar 3 · μF mH W кг  
За V = 400 V, f = 50 Hz, p = 5.67% (fr = 210 Hz)
10
62
3.06
64
6.4
B44066D5010S400
12.5
78
2.45
89
8.4
B44066D5012S400
20
125
1.53
100
13
B44066D5020S400
25
156
1.22
130
17
B44066D5025S400
40
250
0.765
220
23
B44066D5040S400
50
312
0.612
290
31
B44066D5050S400
75
496
0.408
280
35
B44066D5075S400
100
625
0.306
390
47
B44066D5100S400
V = 400 V, f = 50 Hz, p = 7% (fr = 189 Hz)
10
61
3.83
73
5.9
B44066D7010S400
12.5
77
3.07
87
8.1
B44066D7012S400
20
123
1.92
100
12
B44066D7020S400
25
154
1.53
120
16
B44066D7025S400
40
246
0.958
210
23
B44066D7040S400
50
308
0.766
210
24
B44066D7050S400
75
462
0.511
267
32
B44066D7075S400
100
617
0.383
370
46
B44066D7100S400
V = 400 V, f = 50 Hz, p = 14% (fr = 135 Hz)
10
57
8.23
87
9.4
B44066D1410S400
12.5
71
6.63
100
12
B44066D1412S400
20
114
4.14
120
18
B44066D1420S400
25
142
3.32
210
25
B44066D1425S400
40
228
2.07
220
32
B44066D1440S400
50
285
1.66
340
34
B44066D1450S400
75
427
1.1
330
52
B44066D1475S400
100
570
0.829
450
62
B44066D1499S400
V = 440 V, f = 50 Hz, p = 5.67% (fr = 210 Hz)
10
51
3.7
74
7
B44066D5010S440
12.5
64
2.96
88
9
B44066D5012S440
25
129
1.48
130
16.5
B44066D5025S440
50
258
0.74
230
25
B44066D5050S440
75
387
0.49
260
36
B44066D5075S440
100
517
0.37
340
50
B44066D5100S440
V = 440 V, f = 50 Hz, p = 7% (fr = 189 Hz)
10
50
4.64
71
6.5
B44066D7010S440
12.5
63
3.71
85
8.5
B44066D7012S440
25
127
1.86
105
17
B44066D7025S440
50
254
0.93
210
25
B44066D7050S440
75
382
0.618
250
35
B44066D7075S440
100
509
0.464
370
47
B44066D7100S440
V = 440 V, f = 50 Hz, p = 14% (fr = 135 Hz)
10
47
10
87
10
B44066D1410S440
12.5
58
8.03
95
13
B44066D1412S440
25
117
4
130
26
B44066D1425S440
50
235
2.12
260
40
B44066D1450S440
75
353
1.34
350
52
B44066D1475S440
100
471
1
440
66
B44066D1499S440
V = 440 V, f = 60 Hz, p = 5.67% (fr = 252 Hz)
25
107
1.235
125
18
B44066D5025S441
50
215
0.617
210
25
B44066D5050S441
75
323
0.412
300
33
B44066D5075S441
100
431
0.309
400
47
B44066D5100S441
V = 440 V, f = 60 Hz, p = 7% (fr = 227 Hz)
25
106
1.55
100
16
B44066D7025S441
50
212
0.773
190
24
B44066D7050S441
75
318
0.515
235
34
B44066D7075S441
100
424
0.387
350
46
B44066D7100S441
V = 440 V, f = 60 Hz, p = 14% (fr = 162 Hz)
25
98
3.34
100
24
B44066D1425S441
50
196
1.67
240
35
B44066D1450S441
75
294
1.11
360
48
B44066D1475S441
100
392
0.836
450
52
B44066D1499S441
Вторник, 31 Януари 2017 15:16

Комплектни кондензаторни уредби (ККУ)

Написана от
Компенсация на реактивна мощност

Комплектни кондензаторни уредби / устройства (ККУ):

Общи сведения

Предлаганите от фирма ”СТИМАР” ЕООД ККУ са във вид на изцяло оборудвани табла. Тяхната цел е да поддържат предварително зададен cos(phi) автоматично.

Типове компенсационни уредби

При изчислението на необходимата кондензаторна мощност и тип на уредбата, едно от най-важните условия е да се проверят нивата на хармониците по ток и по напрежение при всички възможни условия на натоварване.

Фирма СТИМАР предлага такъв вид измерване, като за целта притежава специализирани енергийни анализатори, които се монтират на обекта и записват за определено време в собствена памет всички електрически параметри на ел. системата.

Друго условие е да се вземе впредвид колко бързо променлив е товарът.

След направените изчисления, се избира сред следните типове кондензаторни устройства:

За стандартна компенсация

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

Ако хармониците са в рамките на допустимите нива: THD-I < 10% и THD-V < 3% , тогава се монтират стандартни / конвенционални устройства за компенсация на индуктивната енергия.


Таблата са с вградена шинна система, като след предварително уточнение, тя може да бъде монтирана както вляво, така и вдясно. В зависимост от изискванията, захранващият автомат има възможност да бъде вграден в таблото, а входът - отгоре или отдолу.

 

Реактирани ККУ

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

В днешно време използването на мощни нелинейни товари като UPS, софт-стартери за двигатели и други повлияват значително на общото хармонично изкривяване. Ако след измерването, нивата на хармониците са THD-I > 10% или THD-V > 3% , тогава е наложително използването на дроселирани кондензаторни устройства.


Специфичното тук е, че към всеки един кондензатор се свързва специално избран антирезонансен реактор, чиято цел е да защити кондензаторните батерии.

 

Динамична компенсация

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

Обекти с бързо променящи се товари като валцови мелници, преси, вятърни турбини, контейнерни кранове, асансьори и други изискват регулиране на реактивната мощност в рамките на ms (милисекунди). Тук конвенционалните компенсиращи системи не могат да свършат своята работа, поради необходимостта от изключителна динамика в реакциите на компонентите на ККУ-то. При такива обекти е наложително монтиране на динамична компенсация.


За разлика от стандартните капацитивни контактори, тук за превключване на кондензаторите се използват специално разработени тиристорни ключове и съответните аксесоари. Освен това и регулаторът е от тип Т (транзистори), който има възможност да подава сигнали за превключване на кондензаторните групи за изключително кратко време.

 

Забележка: Това е само обща информация. Реалните условия могат да се различават в зависимост от обекта. Свържете се с нас и може да посетим обекта на място.

Инсталирана мощност

В зависимост от инсталираната мощност, ККУ могат да бъдат:

ККУ 40 kVAr

До 120 кVAr - стандартна компенсация

Уредбите с мощност до 120 кVAr обикновено се изработват в компактни шкафове за стенен монтаж

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

От 150 до 400 kVAr

Компенсационните устройства с мощност от 150 до 400 kVAr представляват шкафове за стоящ монтаж, модулна конструкция, с възможност за последващо увеличаване на инсталираната мощност /до 400 kvar/.

Кондензаторна уредба над 400 kVAr

Мощност над 400 kVAr

При по-големи мощности се използват няколко шкафа, управлявани с един или иняколко регулатора

Конструкция на таблата

Монтаж

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

Външен и вътрешен монтаж.

Уредбите, които са предназначени за монтаж навън са специално изработени от поцинкована ламарина. Регулаторът е монтиран вътре в таблото


  

Начини на охлаждане

Охлаждането може да бъде естествено, чрез предвидени за целта вентилационни отвори или принудително, чрез вграден в шкафа вентилатор, управляван от регулатора BR6000.

Вентилационни отвори за охлаждане на ККУ

Отвори за вентилация на кондензаторната уредба

Принудително охлаждане чрез вентилатор, управляван от регулатора BR6000

Модулна конструкция

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

Нашите табла са модулна конструкция. На всеки отделен модул са монтирани кондензаторните батерии и контакторите, както и реакторите при дроселираните уредби.


Отделните модули са монтирани на достатъчно разстояние едно от друго, което прави подмяната на кондензаторните батерии изключително лесно.

 

Цвят

Стандартно таблата, които предлагаме са:

 • прахово боядисани;
 • цветът е RAL 7032

Галерия ККУ

Стандартна компенсация, Външен монтаж:
Стандартна компенсация, Вътрешен монтаж:
Динамична компенсация:

Компенсация на реактивна мощност:

Кондензаторни батерии | Силови кондензатори за ниско напрежение:

Кондензаторни батерии PhiCapTM

PhiCapTM

Дизайн с ниска цена, за всякакви вътрешни приложения

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

PHASECap®

Premium quality, високотехнологичен кондензатор за стандартна и разстроена компенсация на конкурентни цени

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap® HD

PHASECap® HD

Heavy duty type, higher power in a case

Кондензаторни батерии Windcap® , специално разработена за вятърни генератори

Windcap®

За вятърни генератори и филтриране на хармоници

Кондензаторни батерии PoleCap за употреба на открити места

PoleCap

Външни приложения или за среди с високо присъствие на прах или влага

Обща информация

Фирма EPCOS, Германия е световен лидер в производството и доставката на кондензаторни батерии. EPCOS (formerly Siemens), създателят на кондензатори с метализирано полипропиленово фолио положиха основните етапи за съвременната индустрия за силови кондензатори - това е добре документирано от многобройните патенти, които държат EPCOS (Siemens).

EPCOS доставя всички компоненти, осигуряващи най-съвременните инструменти и решения за всеки вид компенсация на реактивна мощност и филтриране на хармоници.

Три добре доказани технологии изграждат основите за различните фамилии кондензатори:

MKK:
Концентрични намотки, полипропиленово фолио, импрегнант - инертен газ

MKP/MPP:
Подредени намотки, полипропиленово фолио, импрегнант - биоразградима мека смола

MKV:
Двустранно метализирана хартия, диелектрик - полипропиленово фолио, с масло за импрегнант

От тези три технологии, Вие имате възможност да изберете подходящите кондензатори за всички браншове, приложения и цели:

 • Индивидуална компенсация
 • Групова компенсация
 • Централна компенсация
 • Смесена компенсация
 • Динамична компенсация
 • De-tuned harmonic filter
 • Tuned harmonic filter

Изключително широката гама от кондензатори за компенсация на реактивната мощност ниско напрежение в индустрията ще подхожда перфектно на Вашите нужди за всяко специфично приложение:


MKV-capacitors:
За приложения при наличие на високо съдържание на хармоници или висока околна температура.

 

 

 

Цени

Ако желаете да разберете цените или наличностите на кондензаторите, които предлагаме -изпратете Вашето запитване по e-mail или се обадете на посочените телефони в секция контакти.

Компенсация на реактивна мощност:

Регулатори на реактивна мощност / енергия

Регулатори на фактора на мощността BR604

BR604

4 канален, предназначен за стандартна компенсация

Регулатори на фактора на мощността BR6000 v4.0

BR6000 v6.0

Еднофази 6 и 12 канални, предназначени за управление на ККУ за стандартна, опция за динамична компенсация

Регулатори на фактора на мощността BR7000

BR7000

Трифазно измерване и регулиране, 15 програмируеми канала за превключване на 1- или 3-фазни кондензатори

Регулаторът на cosφ действа като “мозъка” на кондензаторната уредба -ККУ. Неговата основна задача е да контролира предварително зададената стойност на cosφ: когато прагът на превключване се превиши, регулаторът ще включи или изключи някоя кондензаторна стъпка така, че да се достигне възможно най-близко до желаната стойност.

Регулаторът на cosφ серия BR6000, производство на фирма EPCOS AG, Германия е серия от новаторска и интелигентна концепция с висок брой ползи за клиента и удобни функции.

 • Голям и мултифункционален LCD дисплей
 • Раздвижено меню за манипулация (опростен език)
 • Способност за самооптимизиране
 • Функция за извикване на записани стойности
 • Лесно инсталиране и поддръжка
 • Инструмент за инсталиране в ел. табло

EPCOS предлага широка гама от регулатори на cosφ:

 • BR604: 4 канален
 • BR6000: 6 и 12 канален
 • BR6000T: 6 и 12 канален за диманична компенсация (в комбинация с тиристорни модули серия TSM)

Компенсация на реактивна мощност:

Ние предлагаме всичко, което е необходимо за компенсиране както на индуктивна, така и на капацитивна енергия. По отношение на напрежението, ние предлагаме продукти на страна НН и СрН.

Продукти за Ниско Напрежение:

Продукти за Средно Напрежение:

Услуги в сферата на компенсацията на реактивна енергия:

Компенсация на реактивна мощност:

Регулатор на фактора на мощността cosφ серия BR6000

Тип Описание Код за поръчка
R6 6 канален B44066R6006E230
R12 12 стъпки / канала B44066R6012E230
HD-OLED R6 6-канален с HD-OLED дисплей B44066R6506E230
HD-OLED R12 12-стъпков HD-OLED дисплей B44066R6512E230
T6 6 стъпки за динамична компенсация B44066R6106E230

Общи сведения

Регулаторите за коригиране на фактора на мощността cosφ при система ниско напрежение измерват актуалния фактор на мощността и включват или изключват кондензаторни батерии, за да се постигне определена желана стойност на cosφ.

Еднофазната електронна измервателна система измерва активната и реактивната компоненти на мрежата в непреженовия и токовия контур. Чрез тях се изчислява фазовото изместване между векторите на тока и напрежението и се сравнява с тези на зададения фактор на мощността. Ако има отклонения на фактора на мощността, регулаторът включва или изключва кондензаторни стъпала.

Регулаторът на фактора на мощността BR6000, който може на бъде 6 и 12 стъпков / канален е първият от новото поколение регулатори, обединяващи иновативни идеи и широк диапазон от функции.

Работата с него се базира на текстови препратки в меню, което се показва на дисплея. Неговите характеристики позволяват интуитивен начин на работа. Лесни за разбиране символи и текст на съответния език съчетават оперативност и ясни изображения.

Съществена част е опцията за контрол на последователността на свързване от потребителя в допълнение към сериите за интегриран контрол, която позволява регулаторът да се използва във всички мрежи за компенсация.Индикацията на различни фазни параметри, както и запазването на данни от работата на компенсиращото устройство позволяват анализ на  грешките и системен мониторинг.Благодарение на всеобхватните функции на дисплея могат да бъдат заместени няколко аналогови уреда.

Регулаторът е предназначен за стандартно оперативно напрежение от 230 VAC (L-N), измервателно напрежение 30÷300 VAC (L-N) 50/60Hz и измервателен ток 5A или 1A (програмируем).При други оперативни напрежения е необходим напреженов трансформатор

Видео

Основни характеристики

 • Дисплей
 1. Широк и мултифункционален LCD дисплей (2х16 символа)
 2. Графичен и буквено-цифров
 3. LCD осветяване
 • Интелигентен контрол
 • Ясно и лесно за работа меню
 • Способност за самостоятелна оптимизация на управлението
 • Функция, позволяваща разглеждане на записаните стойности
 • Четири-квадратно действие
 • Широк измервателен диапазон на напрежението
 • Мощен алармен изход
 • Изобразяване на многобройни системни параметри
 1. Системно напрежение (VAC)
 2. Реактивна мощност (kVar)
 3. Активна мощност (kW)
 4. Честота
 5. Общо хармонично изкривяване на напрежение и ток
 6. Индивидуални хармоници до 19-ти
 7. Мониторинг на индивидуални капацитивни токове
 8. Привидна мощност (kVA)
 9. Привиден ток (A)
 10. Температура (°C)
 11. cosφ в реално време
 12. Зададен cosφ
 13. kVar стойност за достигане на зададения cosφ
 • Програмиране на фиксирани стъпала и възможност за прескачане на отделни изходи
 • 20 предварително програмирани съотношения между стъпалата със самооптимизираща се реакция на превключване
 • Режим на ръчно/автоматично управление
 • RS 232 и системен интерфейс
 • Алармен изход
 1. Недостатъчна компенсация
 2. Прекомпенсация
 3. По-нисък ток
 4. По-висок ток
 5. По-висока температура
 6. Превишение на хармоници
 7. Програмируема прагова стойност
 8. Запазване на информация за вътрешни грешки
 9. Програмиране на 2-ро сигнално реле
 • Записани стойности, които могат да бъдат показани
 1. Брой на включванията на контакторите
 2. Максимално напрежение, U (Vmax)
 3. Максимална реактивна мощност Q (kVar)
 4. Максимална стойност на хармоници
 5. Максимална активна мощност P (kW)
 6. Максимална привидна мощност S (kVA)
 7. Максимална достигната температура (°C)
 8. Време на работа на всички кондензатори
 • Динамична компенсация на фактора на мощността (транзисторни изходи) - тиристорно превключване

Регулаторът е предназначен за стандартно оперативно напрежение от 230 VAC (L-N), измервателно напрежение 30÷300 VAC (L-N) 50/60Hz и измервателен ток 5A или 1A (програмируем).При други оперативни напрежения е необходим напреженов трансформатор.

Технически характеристики

 

Общи
Тегло
1 кг.
Кутия
144 х 144 х 60мм
Условия на околната среда
Клас на напрежение
III
Степен на замърсяване
2
Работна температура
-10C° ÷ +70C°
Температура на съхранение
-20C° ÷  +75
Чувствителност към смущенията
EN55082-2.1995
Указания за безопасност
EN61010-1 03.1994+A2 05.1996 /
IEC1010-1 1990+A1 1992
Положение на монтаж
всяко
Клас на влажност
15% до 95% без конденз
Степен на защита
Лицева част
Задна част

IP54 според IEC529/DIN 40050
IP20 според IEC529/DIN 40050
Действие
Захранващо напрежение
230VAC, 50 и 60Hz
Зададен cosφ
0.8 индуктивен - 0.8 капацитивен
Диапазон  на времето за включване и за разреждане
1 - 12000 секунди
Брой на поредиците на съотношенията на стъпалата
- Превключване в зададена поредица
- Кръгово/линейно/ превключване
- Самооптимизиращ се интелигентен начин на управление
Измерване
Диапазон на измерваното напрежение
30÷300VAC фаза към нула
(50÷525V междуфазно)
Основна честота
50 и 60 Hz
Измерване на ток
/токов трансформатор/
х/1 и х/5А
Минимален работен ток
40 mA
Максимален ток
5.3 A
Време на изключване на кондензаторни групи при отсъствие на измервателно напрежение
<15ms
Превключвателни изходи
Релейни изходи
Брой релета
6 и 12 стъпки
Напрежение на превключване/мощност
max. 250VAC, max. 1000W
Максимална честота на превключване
0.25Hz
Експлоатационен живот
Механична част
>30x10 превключвания
Експлоатационен живот ел. част
>5х10 превключвания
(товар=200VA, cosφ=0.4)
Реле за аларма
6 параметъра
Понеделник, 30 Януари 2017 12:01

ПРОДУКТИ

Написана от

Продукти:

Компенсация на реактивна мощност:

Компенсация на реактивна мощност

Ние предлагаме всичко необходимо в областта на компенсирането на реактивна енергия на страна Ниско и на Средно Напрежение.

 • Консултации и одити в сферата на компенсация на реактивни мощности
 • Динамична компенсация
 • Компенсация на електрически мрежи с хармоници
 • Изработка, доставка и монтаж на ККУ
 • Реконструкция на съществуващи ККУ

 

 

Мълниезащита:

Мълниезащита

 • Външна мълниезащита
 • Въртешна мълниезащита
 • Фундаментни заземители
 • Предпазно облекло
 • Софтуер и ръководство за проектиране на мълниезащита

 

 

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи:

Измервателни уреди

 • ElNet - LT
 • VIP Multimeter
 • ElNet - GR
 • ElNet - PQ
 • Многоканални електромери
 • Софтуер и за анализ параметрите на ел. мрежите

 

 

Електронни части и компоненти:

Електронни части и компоненти

 • Индуктивности, ферити;
 • разрядници, отводители на пренапрежение /арестери/, металоксидни варистори;
 • керамични многослойни кондензатори, фолийни кондензатори, силови кондензатори, тантал-чип кондензатори;
 • компоненти за електромагнитна съвместимост, ПАВ филтри;
 • термистори;
 • и др.

 

 

Светодиодни лампи на цокъл:

Светодиоди

 • Светодиодни лампи

 

 

Компенсация на реактивна мощност:

Реактори за компенсация капацитивната мощност на дълги кабели 20 kV и на фотоволтаични централи

Общи сведения

Компенсиращите / шунтовите реактори нормално се използват в силови захранващи кабели и мрежи. Тези реактори са достъпни както в еднофазни, така и в трифазни конфигурации. Продуктовата гама покрива приложения в мрежи Ниско и Средно Напрежение до масимално напрежение 36kV.

 • Трифазни шунтови реактори с мощности до 750 kVAr са достъпни за напрежения до 17,5 kV
 • Реактори над 17.5 kV до 36kV обикновено са в еднофазен вариант...
 • Еднофазни реактори са с мощност до 1000 kVAr. Материалът на намотките е Al лента или магн. проводник, зависейки от стойноста на тока, като се има в предвид, че изводите са направени принципно от мед.

Списък с обекти

За да свалите референтен лист на обекти, на които фирма СТИМАР ЕООД е монтирала реактори за компенсиране на реактивна (капацитивна) енергия натиснете тук.

     
             
           

 

Страница 4 от 4