Оценете
(3 гласа)

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи:

Мрежови анализатори / мултиметри:

Elnet VА

Elnet VA

Уред за измерване на напрежение и ток в ел. мрежите. LCD дисплей с подсветка. За монтаж на вратата на ел. табло - 96X96 mm.

Vip multimeter

VIP MultiMeter

Мрежов анализатор за измерване на основни ел. параметри - ток, напрежение, честота, мощност, фактор на мощността. LCD дисплей с подсветка.

Elnet LT Color

ElNet-LT

Мрежов анализатор с графичен цветен дисплей за измерване на всички ел. параметри и качеството на мощността. Комуникация по RS485 и TCP/IP (Опция).

Elnet PQ | EN50160

ElNet PQ | EN50160

Мощен Powermeter и Анализатор качеството на мощността с цветен графичен дисплей. Измерва всички ел. параметри и анализ на хармониците, съгласно EN50160. Съхранява данните в собствена памет за 2 години. Комуникация по TCP/IP и RS485. Монтаж: на вратата на ел. табло или на DIN шина.

Електромери:

Електромер Elnet Picо

ElNet-Pico

Компактен уред за измерване на електроенергия и електрическите параметри. LCD дисплей; Комуникация по RS485

Многоканален електромер Elnet MC

Многоканален електромер ElNet MC

Многоканален електромер, обединяващ в един уред 12 броя 3-фазни или 36 монофазни електромера. Цветен графичен дисплей. Комуникация: RS485 и TCP/IP

Софтуер:

Software Elnet logger

Софтуер ELNet Logger

Безплатен и лесен за употреба софтуерен пакет за мониторинг и съхранение на информацията от мрежовите анализатори. Графично показание на трендовете, показание измерванията в реално време.

Software Elnetweb

Софтуер ElnetWeb

Уеб базиран софтуер за мониторинг на енергията, следене измерените показания в реално време, събития, създаване на трендове. Създаване на доклади, съгласно стандарта EN50160 за Анализатора ELNet PQ.

Software Elnetweb

Софтуер за следене работата на компенсационните реактори

специализиран софтуер, предназначен да следи работата на компенсационните (шунтовите) реактори.

Услуги:

системи за енергиен мениджмънт

Изграждане на системи за енергиен мениджмънт

Фирма СТИМАР предлага изграждане на системи за енергиен мениджмънт

СТИМАР 1 ЕООД

Още в тази категория: « Elnet - LT Color VIP мултиметър »