Оценете
(1 глас)

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи:

Мрежови анализатори / мултиметри:

Elnet VА

Elnet VA

Уред за измерване на напрежение и ток в ел. мрежите. LCD дисплей с подсветка. За монтаж на вратата на ел. табло - 96X96 mm.

Vip multimeter

VIP MultiMeter

Мрежов анализатор за измерване на основни ел. параметри - ток, напрежение, честота, мощност, фактор на мощността. LCD дисплей с подсветка.

Elnet LT Color

ElNet-LT

Мрежов анализатор с графичен цветен дисплей за измерване на всички ел. параметри и качеството на мощността. Комуникация по RS485 и TCP/IP (Опция).

Elnet PQ | EN50160

ElNet PQ | EN50160

Мощен Powermeter и Анализатор качеството на мощността с цветен графичен дисплей. Измерва всички ел. параметри и анализ на хармониците, съгласно EN50160. Съхранява данните в собствена памет за 2 години. Комуникация по TCP/IP и RS485. Монтаж: на вратата на ел. табло или на DIN шина.

Електромери:

Електромер Elnet Picо

ElNet-Pico

Компактен уред за измерване на електроенергия и електрическите параметри. LCD дисплей; Комуникация по RS485

Многоканален електромер Elnet MC

Многоканален електромер ElNet MC

Многоканален електромер, обединяващ в един уред 12 броя 3-фазни или 36 монофазни електромера. Цветен графичен дисплей. Комуникация: RS485 и TCP/IP

Софтуер:

Software Elnet logger

Софтуер ELNet Logger

Безплатен и лесен за употреба софтуерен пакет за мониторинг и съхранение на информацията от мрежовите анализатори. Графично показание на трендовете, показание измерванията в реално време.

Software Elnetweb

Софтуер ElnetWeb

Уеб базиран софтуер за мониторинг на енергията, следене измерените показания в реално време, събития, създаване на трендове. Създаване на доклади, съгласно стандарта EN50160 за Анализатора ELNet PQ.

Услуги:

системи за енергиен мениджмънт

Изграждане на системи за енергиен мениджмънт

Фирма СТИМАР предлага изграждане на системи за енергиен мениджмънт

СТИМАР ЕООД

СТИМАР ЕООД

Продуктов мениджър

Още в тази категория: « Elnet-LT Color VIP мултиметър »