Оценете
55 от  2 гласа
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

VIP мултиметър

Общи сведения:

VIP е високотехнологичен мултиметър, специално разработен да замени старите механични волтметри и амперметри, използвани в електрическите табла да извършват електрически измервания.

VIP мултиметърът е оптималното решение за измерване в електрически табла стойности като напрежение, ток, мощност и фактор на мощността.

VIP мултиметърът може да се използва в обществени и търговски сгради, болници, хотели, промишлени заводи и т.н.

Основни характеристики:

  • Трифазен мултиметър
  • Измерва напрежение, ток, честота, мощност и фактор на мощността
  • Записване на пикови стойности
  • Точност - 0.5% при номинален режим
  • Лесен за опериране
  • Възможност за заключване
  • Лесен за инсталиране - в ел. табло
  • Международни стандарти
  • Евтин, намалени са оскъпяванията за инсталиране
  • LCD дисплей

Екрани:


СТИМАР 1 ЕООД

СТИМАР 1 ЕООД

Продуктов мениджър