Оценете
(0 гласа)
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

Мултиметър Elnet VA - за измерване на напрежение и ток

Общи сведения:

Точно както и VIP мултиметър, измервателният уред Elnet - VA е създаден, за да замени старите волтметри и амперметри. За разлика от него, VA е доста по-опростен и има възможност да измерва и показва на дисплея си:

 • Напрежение - Пофазно;
 • Ток - във всяка фаза;
 • Напрежение и Ток, като ги сменя автоматично на всеки 2 секунди.

При измервателния уред Elnet-VA няма бутони, а настройката съотношението на външния Токов Трансформатор става посредством DIP ключета, намиращи се на задната страна на уреда.

Ако Ви е необходим опростен уред, който да има възможност да показва минимални и максимални стойности на измерените параметри, също честота, мощности и фактор на мощността, тогава вижте възможностите на Elnet - VIP.

Основни характеристики:

 • Трифазен измерител
 • Измерва Напрежение и Ток
 • Точност: 0.5%
 • LCD дисплей с подсветка

Технически данни:

 • Размери (H x W x D) : 96 x 96 x 80 мм
 • Тегло : 450гр
 • Работни условия: -20 – 70ºC, 0 – 95 RH%
 • Дисплей: LCD с подсветка
 • Входно напрежение: максимално1000V
 • Токов вход: максимално 5A
 • Настройка съотношението на външния Токов Трансформатор: DIP Switches

Екрани:


СТИМАР 1 ЕООД