Оценете
(6 гласа)
Компенсация на реактивна мощност

Комплектни кондензаторни уредби / устройства (ККУ):

Общи сведения

Предлаганите от фирма ”СТИМАР” ЕООД ККУ са във вид на изцяло оборудвани табла. Тяхната цел е да поддържат предварително зададен cos(phi) автоматично.

Типове компенсационни уредби

При изчислението на необходимата кондензаторна мощност и тип на уредбата, едно от най-важните условия е да се проверят нивата на хармониците по ток и по напрежение при всички възможни условия на натоварване.

Фирма СТИМАР предлага такъв вид измерване, като за целта притежава специализирани енергийни анализатори, които се монтират на обекта и записват за определено време в собствена памет всички електрически параметри на ел. системата.

Друго условие е да се вземе впредвид колко бързо променлив е товарът.

След направените изчисления, се избира сред следните типове кондензаторни устройства:

За стандартна компенсация

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

Ако хармониците са в рамките на допустимите нива: THD-I < 10% и THD-V < 3% , тогава се монтират стандартни / конвенционални устройства за компенсация на индуктивната енергия.


Таблата са с вградена шинна система, като след предварително уточнение, тя може да бъде монтирана както вляво, така и вдясно. В зависимост от изискванията, захранващият автомат има възможност да бъде вграден в таблото, а входът - отгоре или отдолу.

 

Реактирани ККУ

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

В днешно време използването на мощни нелинейни товари като UPS, софт-стартери за двигатели и други повлияват значително на общото хармонично изкривяване. Ако след измерването, нивата на хармониците са THD-I > 10% или THD-V > 3% , тогава е наложително използването на дроселирани кондензаторни устройства.


Специфичното тук е, че към всеки един кондензатор се свързва специално избран антирезонансен реактор, чиято цел е да защити кондензаторните батерии.

 

Динамична компенсация

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

Обекти с бързо променящи се товари като валцови мелници, преси, вятърни турбини, контейнерни кранове, асансьори и други изискват регулиране на реактивната мощност в рамките на ms (милисекунди). Тук конвенционалните компенсиращи системи не могат да свършат своята работа, поради необходимостта от изключителна динамика в реакциите на компонентите на ККУ-то. При такива обекти е наложително монтиране на динамична компенсация.


За разлика от стандартните капацитивни контактори, тук за превключване на кондензаторите се използват специално разработени тиристорни ключове и съответните аксесоари. Освен това и регулаторът е от тип Т (транзистори), който има възможност да подава сигнали за превключване на кондензаторните групи за изключително кратко време.

 

Забележка: Това е само обща информация. Реалните условия могат да се различават в зависимост от обекта. Свържете се с нас и може да посетим обекта на място.

Инсталирана мощност

В зависимост от инсталираната мощност, ККУ могат да бъдат:

ККУ 40 kVAr

До 120 кVAr - стандартна компенсация

Уредбите с мощност до 120 кVAr обикновено се изработват в компактни шкафове за стенен монтаж

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

От 150 до 400 kVAr

Компенсационните устройства с мощност от 150 до 400 kVAr представляват шкафове за стоящ монтаж, модулна конструкция, с възможност за последващо увеличаване на инсталираната мощност /до 400 kvar/.

Кондензаторна уредба над 400 kVAr

Мощност над 400 kVAr

При по-големи мощности се използват няколко шкафа, управлявани с един или иняколко регулатора

Конструкция на таблата

Монтаж

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

Външен и вътрешен монтаж.

Уредбите, които са предназначени за монтаж навън са специално изработени от поцинкована ламарина. Регулаторът е монтиран вътре в таблото


  

Начини на охлаждане

Охлаждането може да бъде естествено, чрез предвидени за целта вентилационни отвори или принудително, чрез вграден в шкафа вентилатор, управляван от регулатора BR6000.

Вентилационни отвори за охлаждане на ККУ

Отвори за вентилация на кондензаторната уредба

Принудително охлаждане чрез вентилатор, управляван от регулатора BR6000

Модулна конструкция

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

Нашите табла са модулна конструкция. На всеки отделен модул са монтирани кондензаторните батерии и контакторите, както и реакторите при дроселираните уредби.


Отделните модули са монтирани на достатъчно разстояние едно от друго, което прави подмяната на кондензаторните батерии изключително лесно.

 

Цвят

Стандартно таблата, които предлагаме са:

  • прахово боядисани;
  • цветът е RAL 7032

Галерия ККУ

Стандартна компенсация, Външен монтаж:
Стандартна компенсация, Вътрешен монтаж:
Динамична компенсация:

СТИМАР 1 ЕООД