Оценете
(2 гласа)
Компенсация на реактивна мощност:

Регулатор на фактора на мощността cosφ серия BR6000

Тип Описание Код за поръчка
R6 6 канален B44066R6006E230
R12 12 стъпки / канала B44066R6012E230
HD-OLED R6 6-канален с HD-OLED дисплей B44066R6506E230
HD-OLED R12 12-стъпков HD-OLED дисплей B44066R6512E230
T6 6 стъпки за динамична компенсация B44066R6106E230

Общи сведения

Регулаторите за коригиране на фактора на мощността cosφ при система ниско напрежение измерват актуалния фактор на мощността и включват или изключват кондензаторни батерии, за да се постигне определена желана стойност на cosφ.

Еднофазната електронна измервателна система измерва активната и реактивната компоненти на мрежата в непреженовия и токовия контур. Чрез тях се изчислява фазовото изместване между векторите на тока и напрежението и се сравнява с тези на зададения фактор на мощността. Ако има отклонения на фактора на мощността, регулаторът включва или изключва кондензаторни стъпала.

Регулаторът на фактора на мощността BR6000, който може на бъде 6 и 12 стъпков / канален е първият от новото поколение регулатори, обединяващи иновативни идеи и широк диапазон от функции.

Работата с него се базира на текстови препратки в меню, което се показва на дисплея. Неговите характеристики позволяват интуитивен начин на работа. Лесни за разбиране символи и текст на съответния език съчетават оперативност и ясни изображения.

Съществена част е опцията за контрол на последователността на свързване от потребителя в допълнение към сериите за интегриран контрол, която позволява регулаторът да се използва във всички мрежи за компенсация.Индикацията на различни фазни параметри, както и запазването на данни от работата на компенсиращото устройство позволяват анализ на  грешките и системен мониторинг.Благодарение на всеобхватните функции на дисплея могат да бъдат заместени няколко аналогови уреда.

Регулаторът е предназначен за стандартно оперативно напрежение от 230 VAC (L-N), измервателно напрежение 30÷300 VAC (L-N) 50/60Hz и измервателен ток 5A или 1A (програмируем).При други оперативни напрежения е необходим напреженов трансформатор

Видео

Основни характеристики

 • Дисплей
 1. Широк и мултифункционален LCD дисплей (2х16 символа)
 2. Графичен и буквено-цифров
 3. LCD осветяване
 • Интелигентен контрол
 • Ясно и лесно за работа меню
 • Способност за самостоятелна оптимизация на управлението
 • Функция, позволяваща разглеждане на записаните стойности
 • Четири-квадратно действие
 • Широк измервателен диапазон на напрежението
 • Мощен алармен изход
 • Изобразяване на многобройни системни параметри
 1. Системно напрежение (VAC)
 2. Реактивна мощност (kVar)
 3. Активна мощност (kW)
 4. Честота
 5. Общо хармонично изкривяване на напрежение и ток
 6. Индивидуални хармоници до 19-ти
 7. Мониторинг на индивидуални капацитивни токове
 8. Привидна мощност (kVA)
 9. Привиден ток (A)
 10. Температура (°C)
 11. cosφ в реално време
 12. Зададен cosφ
 13. kVar стойност за достигане на зададения cosφ
 • Програмиране на фиксирани стъпала и възможност за прескачане на отделни изходи
 • 20 предварително програмирани съотношения между стъпалата със самооптимизираща се реакция на превключване
 • Режим на ръчно/автоматично управление
 • RS 232 и системен интерфейс
 • Алармен изход
 1. Недостатъчна компенсация
 2. Прекомпенсация
 3. По-нисък ток
 4. По-висок ток
 5. По-висока температура
 6. Превишение на хармоници
 7. Програмируема прагова стойност
 8. Запазване на информация за вътрешни грешки
 9. Програмиране на 2-ро сигнално реле
 • Записани стойности, които могат да бъдат показани
 1. Брой на включванията на контакторите
 2. Максимално напрежение, U (Vmax)
 3. Максимална реактивна мощност Q (kVar)
 4. Максимална стойност на хармоници
 5. Максимална активна мощност P (kW)
 6. Максимална привидна мощност S (kVA)
 7. Максимална достигната температура (°C)
 8. Време на работа на всички кондензатори
 • Динамична компенсация на фактора на мощността (транзисторни изходи) - тиристорно превключване

Регулаторът е предназначен за стандартно оперативно напрежение от 230 VAC (L-N), измервателно напрежение 30÷300 VAC (L-N) 50/60Hz и измервателен ток 5A или 1A (програмируем).При други оперативни напрежения е необходим напреженов трансформатор.

Технически характеристики

 

Общи
Тегло
1 кг.
Кутия
144 х 144 х 60мм
Условия на околната среда
Клас на напрежение
III
Степен на замърсяване
2
Работна температура
-10C° ÷ +70C°
Температура на съхранение
-20C° ÷  +75
Чувствителност към смущенията
EN55082-2.1995
Указания за безопасност
EN61010-1 03.1994+A2 05.1996 /
IEC1010-1 1990+A1 1992
Положение на монтаж
всяко
Клас на влажност
15% до 95% без конденз
Степен на защита
Лицева част
Задна част

IP54 според IEC529/DIN 40050
IP20 според IEC529/DIN 40050
Действие
Захранващо напрежение
230VAC, 50 и 60Hz
Зададен cosφ
0.8 индуктивен - 0.8 капацитивен
Диапазон  на времето за включване и за разреждане
1 - 12000 секунди
Брой на поредиците на съотношенията на стъпалата
- Превключване в зададена поредица
- Кръгово/линейно/ превключване
- Самооптимизиращ се интелигентен начин на управление
Измерване
Диапазон на измерваното напрежение
30÷300VAC фаза към нула
(50÷525V междуфазно)
Основна честота
50 и 60 Hz
Измерване на ток
/токов трансформатор/
х/1 и х/5А
Минимален работен ток
40 mA
Максимален ток
5.3 A
Време на изключване на кондензаторни групи при отсъствие на измервателно напрежение
<15ms
Превключвателни изходи
Релейни изходи
Брой релета
6 и 12 стъпки
Напрежение на превключване/мощност
max. 250VAC, max. 1000W
Максимална честота на превключване
0.25Hz
Експлоатационен живот
Механична част
>30x10 превключвания
Експлоатационен живот ел. част
>5х10 превключвания
(товар=200VA, cosφ=0.4)
Реле за аларма
6 параметъра
СТИМАР 1 ЕООД