СТИМАР 1 ЕООД

СТИМАР 1 ЕООД

Компенсация на реактивна мощност:
Информация за мълниезащита

Информация PFC

Информация за компенсацията на Индуктивна и Капацитивна мощност

Хармоници

Компенсация на реактивна мощност

Необходимост от компенсацията. Принцип на компенсацията. Видове компенсация

Хармоници

Хармоници

Източници на хармоници. Ефекти на хармониците. Мерки за елиминирането им

Подобряване качеството на електрозахранване и намаляване на хармониците

Подобряване качеството на електрозахранване и намаляване на хармониците

Как да подобрим качеството на ел. захранване и начините за редуцираме на хармоничните изкривявания.
Понеделник, 14 Август 2017 13:12

Пасивни филтри за хармоници 4RF14

Пасивни филтри за хармоници 4RF14

Код за поръчка:

Общи сведения

Характерът на съвременното потребление, в много случаи се определя от интензивното внедряване на електротехническо оборудване, преобразуващо електрическата енергия с помощта на ключови вентилни елементи (честотни задвижвания, тиристорно управление на ПТД, UPS системи и др.)
В резултат се получава изкривяване на синусоидата на захранващото напрежение, а в разпределителната мрежа освен активната мощност – Р и реактивната – Q се появява и мощността на изкривяване (distortion power) D, обусловена от генерация на токове на всички хармоници. При това се снижават енергетичните показатели на задвижванията, увеличава се натоварването на силовите трансформатори, възможни са и прекъсвания в работата на редица електронни устройства.
В този случай: S2 = P2+Q2+D2
Най-уязвими към въздействието на хармониците са кондензаторните батерии за компенсация на cosφ. Даже незначителни нива на хармониците може да предизвика тяхното прегряване. Също така е възможна поява на някои от хармоничните честоти резонанс между капацитета на кондензаторите и индуктивния импеданс на системата, което съществено увеличава изкривяването на V и съответно и загубите на ел. енергия в мрежата. Независимо от появата на активни силови филтри за хармоници, в много от случаите за намаляване на един от показателите за качеството на ел. енергията – коефициента на изкривяване – се прилагат пасивни силови филтри за хармоници (LC филтри). Те представляват за дадената резонансна честота минимално съпротивление. Трябва да се отбележи, че тъй като най-големият брой ел. елементи с нелинейна характеристика са свързани на страна ниско напрежение (до 1 kV), то е най-желателно филтрирането на хармониците да става именно на тази страна, защото по този начин се предотвратява разпространението им в мрежа по-високо напрежение.

Предлаганите от фирма "СТИМАР" ЕООД пасивни резонансни LC филтри от типа 4RF14 са събрани на базата на еднотипни взаимозаменяеми компоненти на SIEMENS и се прилагат в трифазни мрежи 400 V, 50 Hz при дял на нелинейния товар, превишаващ 50% на сумарната присъединена мощност или в качеството на входен (мрежов) филтър на системата честотен преобразувател-двигател. Като цяло филтрите 4RF14 подтискат 5-ти, 7-ми, 11-ти и 13-ти хармоник до 90%. Те могат да се използват съвместно с дроселирани ККУ в случаите на необходимост от едновременна филтрация и точно компенсиране на реактивната мощност.

Технически характеристики

 

Допустим ток за филтрирания хармоник
[А]
Кондензаторна мощност
[kVar]
Номинален ток
[А]
Филтър за 5-ти хармоник Филтър за 7-ми хармоник Филтър за 11/13-ти хармоник
42
29
42
4RF14 03-3BB05
4RF14 03-3BB07
4RF14 03-3BB011
63
44
63
4RF14 04-3BB05
4RF14 04-3BB07
4RF14 04-3BB011
84
58
84
4RF14 06-3BB05
4RF14 06-3BB07
4RF14 06-3BB011
125
87
125
4RF14 09-3BB05
4RF14 09-3BB07
4RF14 09-3BB011
166
115
166
4RF14 12 3BB05
4RF14 12 3BB07
4RF14 12 3BB011
188
130
188
4RF14 13-3BB05
4RF14 13-3BB07
4RF14 13-3BB011
252
175
252
4RF14 18-3BB05
4RF14 18-3BB07
4RF14 18-3BB011

 

Всеки филтър съдържа

 • Трифазен реактор с висока линейност на товарната характеристика и с голяма точност на индуктивността
 • Силови кондензатори MKV или MKK на SIEMENS с повишени технически характеристики спрямо стандартните
 • Комутационни и защитни апаратури за управлението им
Понеделник, 14 Август 2017 13:04

Активни филтри за хармоници

Активни филтри за хармоници

Код за поръчка: B44066F****R480

Характеристики

 • Активен филтър за хармоници за 50 A, 100 A и 300 A
 • Могат да работят паралелно до 5 модула
 • Режим за динамично управление
 • Изключително компактен дизайн
 • 3-проводников тип
 • Лесно интегриране в съществуващо оборудване
 • Свързани паралелно с главното захранване
 • Измерване на токовите хармониците чрез външен токов трансформатор
 • Елиминиране на всички токови хармоници до 50-тия

 

Технически характеристики

 

  AHF3050 AHF3100 AHF3300
 
Основно напрежение 3 × 340 … 530 V AC
Основна честота 49 ... 61.2 Hz ±2%
Тип на захранващото напрежение 3-фазно с и без неутрален проводник
TN; TT; IT (U фаза-PE < 500 V)
Продължителен ток
50 A
100 A
300 A
Пиков ток
125 A
250 A
750 A
Пулсираща честота
16 kHz
Разширение на мощността
(до) 5 елемента могат да работят паралелно
Предназначение
елиминиране на токовите хармоници до 50-ти
Охлаждане, условия на околната среда, условия за електромагнитна съвместимост
Охлаждане
Принудено въздушно охлаждане или естествено охлаждане
Температурен диапазон
0 ... 40 °C;
с принудителна циркулация до 55 °C (2% на K)
Загуба на мощност [kW]
1.5
3.0
7.0
Изисквания към охлаждащия въздух, [m3/h]
650
1,300
2,500
Височина на инсталиране
до 1,000 м над морското равнище
с принудителна циркулация до max. 2,000 m (1.7% на 100 m)
Влажност на въздуха
< 95%, некондензиран
Стандарт
EN 61000-4-2 до EN 61000-4-5
Класификация на околните условия 3K3 по DIN IEC 721-3-3
Сертификати CE (UL и CSA се изготвят)

 

Компенсация на реактивна мощност:

Регулатор на cosφ - BR7000

Код за поръчка:

Характеристики:

 • Трифазно измерване и регулиране
 • Превключващи релета, изработени за трифазна или еднофазна компенсация
 • Смесена трифазна и еднофазна компенсация
 • Има възможност да се използва като регулатор реактивна мощност и/или като измервателно устройство
 • Интелигентно контролиране
 • Удобно управляващо меню (на няколко езика)
 • Оптимизирана навигация в менютата, чрез бутон ESCAPE ESC) HELP-бутон, текст за интерактивна помощ (отнася се за отделните менюта)

Характеристики:

 • 3-фазно измерване на всички параметри на мрежата (напрежение, ток, реактивна мощност, активна мощност, пълна мощност, честота, хармоници до 31-ви, температура)
 • Показания и записване на максималните стойности, комутации и време на опериране
 • Показание на дата, време, операция
 • Показание на хармоници, както и стойностите на THD или за всеки хармоник във формата на стълбица
 • Режим на осцилоскоп за графично показание на цялостната осцилация (колебание) вкл. хармоници
 • Показания на измерените стойности - свободно програмируеми (дисплей - редактор)
 • Смяна големината н а шрифта: голям шрифт (max. 3 измерени стойности на дисплея)

Опериране:

 • Графичен дисплей 128 × 64 точки с max. 8 реда
 • Опростен потребителски интерфейс ; няколко езика
 • Самостоятелно обяснено и оптимизирано навигационно меню

Режими на опериране:

 • Автоматично инициализиране
 • Показание на дисплея и автоматично опериране (нормално регулиране)
 • Ръчно опериране
 • Тестово пускане
 • Сервизно опериране
 • Експертен режим

Регулиране:

 • Просто регулиране 3-фазно (3-фазни кондензатори), max. 15 превключващи изхода
 1. За 3-фазно измерване: регулирането става спрямо най-лошия cos φ или средна стойност
 2. За еднофазно измерване: 2 токови входа са допълнително достъпни за измерените токове на кондензатора
 • Еднофазно регулиране: max. 5 превключващи изхода за всяка фаза (3 · 5 превключващи изхода); всяка даза се регулира отделно. Еднофазните кондензатори са включени към неутралата
 • Смесено регулиране : например 3 · 3 еднофазни кондензатора на фаза (L-N) за балансиране и допълнително 6 изхода за нормални 3-фазни кондензатора
 • Самостоятелно регулиране на еднофазни кондензатори L-L (без неутрала)

Съобщения за грешка:

 • Превишаване на напрежение/недостатъчно напрежение/липса на напрежение
 • Превишаване на тока
 • Прекомпенсация / недостатъчна компенсация
 • Хармоници (превишено THD)
 • Превишаване на температурата
 • C-дефект (повреда на кондензатор)
 • Предупреждение за превключващи операции
 • Вътрешно предупредително съобщение със записване на времето
 • 1 реле за аларма
 • 1 свободно програмируемо реле
 • 1 реле за регулиране на вентилатор

Входове:

 • Оперативно напрежение: 110 … 230 V AC ±15 %
 • 3 входа за измервателно напрежение: 30 … 440 V AC (L-N) / 690 V AC (L-L)
 • 3 токови входа: X:1A / X:5A
 • 1 външен вход

Изходи:

 • 3 · 5 релейни изхода (БЕЗ контакт) като превключващи изхода
 • 3 релейни изхода (БЕЗ контакт) за съобщение/аларма/вентилатор
 • 2 независими изолирани интерфейса RS485

Интерфейси:

 • 2 независими, изолирани RS485 интерфейса
  Употреба
  - Като интерфейс за PC с Windows-Software BR7000-софтуер
  - Като системен интерфейс за свързване с други регулатори или разширение със допълнителни системи
  - Като интерфейс за специфична употреба на клиента

Особености:

 • Възможност за регулиране в зависимост от времето, чрез вграден таймер (например може да се контролира необходимият за достигане cosφ спрямо времето)
 • Възможност за настройка на втори параметър
 • Режим на осцилоскоп за графично показание на ток и напрежение – могат да се избират индивидуални фази
 • Показание на хармоници във формата на стълбици (трансформация на Фурие)
 • Бързо програмиране

Аксесоари: BR софтуер за PC

 • Връзка към RS485
 • Възможност за управление на няколко PF-регулатора
 • Удобни анализи на записаните стойности
 • Директна връзка към USB-портовете на PC чрез USB-адаптер
 • Windows XP и по-нагоре

Аксесоари: BR софтуер за PC


Настройка на устройствата и визуализация
PF регулатор BR7000
Показание на дисплея и записване на параметрите на мрежата

Техническа информация

Тип BR7000
Оперативно напрежение 110 ... 230 V AC ±15%, 50/60 Hz
Измервателно напрежение (3-фазно) 3 · 30 … 440 V AC (L-N), 50/60 Hz
Измервателен ток (3-фазен) 3 · X: 5A / X:1A избираемо
Консумирана мощност < 3 VA (с активирани 15 релета)
Чувствителност 50 mA / 10 mA
Превключващи изходи  
Релейни изходи за кондензаторни разширения 15 релета, свободно програмируеми за превключване на 1-
или 3-фазни кондензатори
Релета за аларма 1
Програмируеми релета за съобщения 1
Релета за вентилатор 1
Превключваща мощност на релетата 250 V AC, 1000 W
Брой на активните изходи програмируемо
Опериране и показание на дисплея напълно осветен графичен дисплей 128 × 64 пиксела
Езици на менюто D / E / ES / F / RU / TR
Брой на стъпките на регулиране 20
Свободно редактируеми стъпки на регулиране 1 чрез редактор
Регулиране регулиране на всяка фаза (L-N ) и ( L-L)
Режими на опериране 1- фазно: до 3 · 5 еднофазни кондензатори
3- фазно: до 15 трифазни кондензатори
смесен режим: за балансиране и компенсиране
Принцип на регулиране последователно превключване, кръгово превключване,
режим на самостоятелно оптимизирано интелигентно превключване
  4-квадрантно опериране
Автоматично оптимизиране възможно
Измерване на тока вътре в кондензатора възможно
необходим cosφ 0.3 ind ... 0.3 cap регулируем
2-ри необходим cosφ 0.3 ind ... 0.3 cap регулируем
Време на включване избираемо от 1 sec до 20 min
Време на изключване избираемо от 1 sec до 20 min
Време на разреждане избираемо от 1 sec до 20 min
Вътрешен часовник/няколко таймера да
Ръчно опериране да
Фиксирани стъпала/пропускане на стъпала програмируемо
Съобщение за нулево напрежение стандартно
Показания/Функции на дисплея  
Показание на параметрите на мрежата
Като реална стойност/в %/като графика
3- фазни
cos φ, V, I, f, Q, P, S, ΔQ, THD-V, THD-I
Голям дисплей на 3 параметъра на мрежата избор в меню "редактор на дисплея"
Режим осцилоскоп възможно
Точност ток/напрежение: 1%
активна, реактивна, пълна мощност: 2%
Вградена помощна функция зависи от контекста, разясняващ текст
Запаметяваща функция  
Запаметяване на максимални стойности
Запаметяване на минимални стойности
напрежение, ток, активна, реактивна и пълна мощност, температура, THD-V, THD-I,
напрежение
Запаметяване на превключващи операции всеки изход, възможно по отделно пренастройване
Запаметяване на времето на опериране всеки кондензатор, възможно по отделно пренастройване
Запаметяване на грешки грешката се регистрира в разясняващ текст със записано време
Мониторинг на температурата автоматично изключване на стъпки
Обхват на измерване на температурата –30 … 100 °C
Интерфейс 2 независими, изолирани интерфейса
RS485 (MODBUS RTU, системен интерфейс)
Измерване на мрежата-, анализиране- и софтуер за параметризиране за PC, включен в доставката
Външни изходи 230 V AC, изолирани
2. cosφ необходим за достигане чрез външен вход или чрез събитие
Корпус монтиране в табло
DIN 43 700, 144 × 144 × 60 mm
Тегло 1 kg
Оперативна околна температура –20 … +60 °C
Клас на защита според DIN 40 050 отпред: IP54, отзад: IP20
Стандарт за безопасност IEC 61010-1:2001, EN61010-1:2001
Устойчивост на смущения EN50082-1:1995
Устойчивост на ЕМС IEC61000-4-2:8kV
IEC61000-4-4:4kV
   

Съществена част е опцията за контрол на последователността на свързване от потребителя в допълнение към сериите за интегриран контрол, която позволява регулаторът да се използва във всички мрежи за компенсация.Индикацията на различни фазни параметри, както и запазването на данни от работата на компенсиращото устройство позволяват анализ на  грешките и системен мониторинг.Благодарение на всеобхватните функции на дисплея могат да бъдат заместени няколко аналогови уреда.

Регулаторът е предназначен за стандартно оперативно напрежение от 230 VAC (L-N), измервателно напрежение 30÷300 VAC (L-N) 50/60Hz и измервателен ток 5A или 1A (програмируем).При други оперативни напрежения е необходим напреженов трансформатор

Основни характеристики

 • Дисплей
 1. Широк и мултифункционален LCD дисплей (2х16 символа)
 2. Графичен и буквено-цифров
 3. LCD осветяване
 • Интелигентен контрол
 • Ясно и лесно за работа меню
 • Способност за самостоятелна оптимизация на управлението
 • Функция, позволяваща разглеждане на записаните стойности
 • Четири-квадратно действие
 • Широк измервателен диапазон на напрежението
 • Мощен алармен изход
 • Изобразяване на многобройни системни параметри
 1. Системно напрежение (VAC)
 2. Реактивна мощност (kVar)
 3. Активна мощност (kW)
 4. Честота
 5. Общо хармонично изкривяване на напрежение и ток
 6. Индивидуални хармоници до 19-ти
 7. Мониторинг на индивидуални капацитивни токове
 8. Привидна мощност (kVA)
 9. Привиден ток (A)
 10. Температура (°C)
 11. cosφ в реално време
 12. Зададен cosφ
 13. kVar стойност за достигане на зададения cosφ
 • Програмиране на фиксирани стъпала и възможност за прескачане на отделни изходи
 • 20 предварително програмирани съотношения между стъпалата със самооптимизираща се реакция на превключване
 • Режим на ръчно/автоматично управление
 • RS 232 и системен интерфейс
 • Алармен изход
 1. Недостатъчна компенсация
 2. Прекомпенсация
 3. По-нисък ток
 4. По-висок ток
 5. По-висока температура
 6. Превишение на хармоници
 7. Програмируема прагова стойност
 8. Запазване на информация за вътрешни грешки
 9. Програмиране на 2-ро сигнално реле
 • Записани стойности, които могат да бъдат показани
 1. Брой на включванията на контакторите
 2. Максимално напрежение, U (Vmax)
 3. Максимална реактивна мощност Q (kVar)
 4. Максимална стойност на хармоници
 5. Максимална активна мощност P (kW)
 6. Максимална привидна мощност S (kVA)
 7. Максимална достигната температура (°C)
 8. Време на работа на всички кондензатори
 • Динамична компенсация на фактора на мощността (транзисторни изходи) - тиристорно превключване

Регулаторът е предназначен за стандартно оперативно напрежение от 230 VAC (L-N), измервателно напрежение 30÷300 VAC (L-N) 50/60Hz и измервателен ток 5A или 1A (програмируем).При други оперативни напрежения е необходим напреженов трансформатор.

Технически характеристики

Общи
Тегло
1 кг.
Кутия
144 х 144 х 60мм
Условия на околната среда
Клас на напрежение
III
Степен на замърсяване
2
Работна температура
-10C° ÷ +70C°
Температура на съхранение
-20C° ÷  +75
Чувствителност към смущенията
EN55082-2.1995
Указания за безопасност
EN61010-1 03.1994+A2 05.1996 /
IEC1010-1 1990+A1 1992
Положение на монтаж
всяко
Клас на влажност
15% до 95% без конденз
Степен на защита
Лицева част
Задна част

IP54 според IEC529/DIN 40050
IP20 според IEC529/DIN 40050
Действие
Захранващо напрежение
230VAC, 50 и 60Hz
Зададен cosφ
0.8 индуктивен - 0.8 капацитивен
Диапазон  на времето за включване и за разреждане
1 - 12000 секунди
Брой на поредиците на съотношенията на стъпалата
-Превключване в зададена поредица
-Кръгово/линейно/ превключване
-Самооптимизиращ се интелигентен начин на управление
Измерване
Диапазон на измерваното напрежение
30÷300VAC фаза към нула
(50÷525V междуфазно)
Основна честота
50 и 60 Hz
Измерване на ток
/токов трансформатор/
х/1 и х/5А
Минимален работен ток
40 mA
Максимален ток
5.3 A
Време на изключване на кондензаторни групи при отсъствие на измервателно напрежение
<15ms
Превключвателни изходи
Релейни изходи
Брой релета
6 и 12 стъпки
Напрежение на превключване/мощност
max. 250VAC, max. 1000W
Максимална честота на превключване
0.25Hz
Експлоатационен живот
Механична част
>30x10 превключвания
Експлоатационен живот ел. част
>5х10 превключвания
(товар=200VA, cosφ=0.4)
Реле за аларма
6 параметъра
Новини:

EPCOS AG в стоманената индустрия

Валцовъчните машини за производство на стомана изискват голямо количество енергия, за оформянето на горещия метал в листове, пръти и други профили. Тайландската компания Thai Steel Profile не прави изключение. За да се произвежда висококачествена армировъчна стомана, при капацитет до 320 000 тона, ел. захранването на Thai Steel се състои от 6 трансформатора, с обща мощност от 15MVA. Докато 2 от трансформаторите (трансформатори 5 и 6, вижте таблицата) захранват линейни товари, 4 трансформатора (от 1 до 4) с обща мощност 11MW са предназначени основно за захранване на нелинейните товари на валцовъчните постояннотокови двигатели с инверторно задвижване.

Таблица: Данни за трансформаторите и товарите

Трансформатор 1

22/0.64 KV, 3 MVA

  3 DC двигателя с мощност 250 KW
  2 DC двигателя с мощност 350 KW
   
Трансформатор 2

22/0.64 KV, 3 MVA

  3 DC двигателя с мощност 250 KW
  2 DC двигателя с мощност 350 KW
   
Трансформатор 3

22/0.64 KV, 2.5 MVA

  1 DC двигател с мощност 250 KW
  3 DC двигателя с мощност 350 KW
   
Трансформатор 4

22/0.64 KV, 2.5 MVA

  1 DC двигател с мощност 250 KW
  3 DC двигателя с мощност 350 KW
  1 DC двигател с мощност 172 KW
   
Трансформатор 5

22/0.4 KV, 2.0 MVA

 

AC двигатели с и без честотни преобразуватели

   
Трансформатор 6

22/0.4 KV, 2.0 MVA

 

AC двигатели и ел.инсталации

За да се гарантира качеството на продуктите, които се използват в строителството на високи сгради, промишлени предприятия, пътища, мостове, магистрали, язовири, летища и т.н., компанията Thai Steel инвестира не само във висококачествени машини, а и в развитие на процесите. По тази причина, компанията инсталира още в началото система за компенсация на реактивна мощност, с цел подобряване качеството на енергията и пестене на енергия.

Основните цели бяха:

 • Предотвратяване на резонанс и намаляване на хармониците
 • Предотвратяване падовете на напрежение и повишаване стабилността на напрежението
 • Намаляване на реактивната мощност
 • Намаляване загубите в трансформатора и в кабелите
 • Намаляване консумацията на мощност
 • Увеличаване срока на експлоатация на ел. съоръженията, и подобряване на използването на наличните мощности, като по този начин се повишава капацитетът на производство.

За съжаление кондензаторните батерии, които са били фабрично инсталирани в системата за компенсация на реактивна мощност (10 x 150 kvar, 760 V за ТР1, ТР2, ТР3 и ТР4) са се пръснали или били повредени след само няколко години експлоатация. Ето защо Thai Steel искали да намерят обяснение за преждевременната повреда и прилагане на нови надеждни решения възможно най-бързо. По тази причина производителите на стомана се обърнаха към ITM - Тайландска ел. инженерингова компания, специализирана в областта на компенсацията на реактивна мощност, предлагаща продукти, произведени от фирма EPCOS AG, Германия. Фирма ITM е една от малкото местни инженерингови компании с необходимия инженерингов опит и апаратура за измерване и анализиране на ел. мрежата и качеството на мощността и напрежението.

Фиг. 1: Доклад от анализа на мрежата

Общ RMS:

356.66 V

DC Ниво: 0.15 V
Основен (H1) RMS: 356.53 V
Общо хармонично изкривяване THD: 4.92 %FND (Even: 0.41 %FND, Odd: 4.90 %FND)
 

Анализи на мрежата и извадка от анализа на мрежата според EN 50160.

Решението

Главният мениджър на ITM - Thumrongdej Mungcharoen, който има над 20 години опит в сферата на компенсацията на реактивна мощност и елиминиране на хармониците бе извикан, за да се идентифицират причините за повредите. За да се провери качеството на мощността като цяло и по-специално хармониците, той инсталира енергиен анализатор, който събира възможно най-много данни (фиг.1). При оценяване на измерените данни, ITM откри най-високи стойности на THD по ток (THD-I), както и силно колебание на общото хармонично изкрияване по напрежение (THD-V). THD-I имат стойности от 35 до над 200 процента, докато средните стойности на THD-V варират между 2 и 6 процента. За предпазване на кондензаторите, а също и намаляване хармоничното замърсяване, ITM предложи инсталиране система за компенсация на реактивна мощност с инсталиране на антирезонансни реактори.

“Базирайки се на нашия анализ, ние препоръчваме първоначално инсталираните 760 V кондензатори да бъдат заменени с 800 V MKK кондензатори от серията PhaseCap® premium на EPCOS,” обяснява Mungcharoen. Новите кондензатори да бъдат инсталирани заедно с реактори, разработени специално за приложения с големи натоварвания и – за разлика от кондензаторите – са работили нормално.

Цитат

Thumrongdej Mungcharoe

“Една система за компенсация на реактивна мощност, която отговаря на всички изисквания, дори на най-трудните условия може да бъде проектирана с правилното ноу-хау надеждни компоненти.” Thumrongdej Mungcharoen, главен мениджър на ITM, Тайланд

Thai Steel тогава поръчали на фирма ITM да се инсталират четиринадесет стъпки от по 170kVAr при 800V, всяка оборудвана с шест кондензатора PhaseCap premium MKK800-D-25-11 и един кондензаторPhaseCap premium MKK800-D-20-11.

Серията PhaseCap premium, която се използва успешно при вятърни генератори и индустриални приложения от много години, предлагат няколко основни характеристики и предимства:

 • Способност да издържат изключително висок пусков ток - до 300 пъти номиналния
 • Експлоатационен живот до 130 000 ч.
 • Сухи кондензатори - газово импрегнирани с азот, NON PCB
 • Одобрена MKK технология
 • Тройна система за безопасност

След инсталацията през 2007г., ITM повториха измерванията си, демонстрирайки че PhaseCap premium кондензаторите не само значително подобряват cos (phi), а също така и стойностите на общото хармонично изкривяване. THD-V се намали до 1 - 5 процента, а THD-I между 20 и 80 процента. Благодарение на постигнатия успех на инсталирането и функционирането на кондензаторите PhaseCap premium, през Юли 2008 TSC реши да се обзаведе с допълнителни седем стъпки с кондензатори Un = 800 V.

Фиг 2: Конфигуриране на кондензаторната уредба на THAI STEEL

Цялостната филтро-компенсираща система се състои от 10 стъпки по 150 kvar, 7% фактор на разстройване. Всяка стъпка се превключва посредством капацитивен контактор.

Разстроени системи за компенсация

Разстроените системи за компенсация на реактивна мощност се използват във всички случаи на високо хармонично изкривяване. В допълнение към намаляването на реактивната мощност, те също така са способни значимо да намалят хармониците в системата. Експлоатационният живот на кондензатора и на цялата система също е повишена, благодарение на намаляването на хармониците. Разстроените системи за компенсация се състоят от кондензатор и филтриращ реактор, настроен в предварително зададен диапазон, което се отразява в последователна резонансна верига (Фиг. 2). По този начин, естествената резонансна честота на системата е под доминиращия хармоник и не близко до някой съществуващ хармоник. В инсталацията на Thai Steel, петият хармоник (250 Hz) е доминиращ. По тази причина, резонансната честота на филтриращата верига е проектирана за 189 Hz, което означава че системата за компенсация следователно има фактор на разстройване 7 процента (Фиг. 3).

Фиг. 3: Импеданс с и без разстройващи филтри

Разстроената система за компенсация може значимо да намали хармониците в системата.

Извършените измервания преди и след новата инсталация и оценката на стойностите показа, че целите на Thai Steel бяха напълно спазени (Фиг. 4). Стойностите на THD по ток и напрежение бяха значително подобрени, което доведе до подобряване качеството на мощността и стабилизиране на захранването.

Фиг. 4: Хармоничен ток в разстроена кондензаторна уредба

Симулиран хармоничен ток (в червено) с и без компенсация при 7 процента фактор на разстройване.

Предизвикателствата, пред които са поставени Thai Steel ясно показват, че е необходимо много повече от просто комбиниране на няколко компонента, за да направите една система за компенсация на реактивна мощност ефективна. Базирайки се на инженерни познания, оценяването на съществуващите условия и измерването на ключовите параметри, ККУ и качеството на мощността, специалистите от ITM създадоха решение заедно с EPCOS, разработено да отговори на изискванията на производителя на стомана. Успехът при Thai Steel е добро доказателство за предимствата на решенията за качеството на мощността на EPCOS.

Автор: Lukas Motta, Product Marketing Manager, Power Factor Correction

Понеделник, 13 Март 2017 15:18

TDK-EPC отвори нов завод в Испания

Новини:

TDK-EPC отвори нов завод в Испания

TDK-EPC отпразнува отварянето на втория си завод в Малага, Испания. Новата фабрика за разработка и производство на кондензаторни батерии се намира в индустриалния парк Parque Tecnológico de Andalucía, и е разположен на 6000 м2 площ. Има и отделна сграда с площ 1500 м2 за лаборатория и офиси на R&D.

Продуктите, произведени в Málaga, включват не само доказаните приложения в сфери като индустриални системи, автомобилна електроника и др., но също така обещават растеж на пазара в сферата на възобновяемата енергия.

Иновативни продукти, които помагат за предпазването на околната среда и повишават енергийната ефективност

 Новият завод на TDK-EPC ще произвежда кондензаторни батерии, които основно се използвант във вятърни генератори и фотоволтаични системи и за ефективно предаване на енергия. Кондензаторните батерии са ключови компоненти, например в системи за предаване на високо напрежение DC (HVDC). HVDC е технология за пренос на мощност на дълги разстояния. Системите HVDC осигуряват много малки загуби при преноса на мощност – само около 3% на 1000 км. Загубите при стандартен пренос (AC) са два пъти по-високи. 

Вторник, 21 Февруари 2017 12:38

Електронни части и компоненти:

Електронни части и компоненти:

 

Продукти:


Алуминий-електролит кондензатори Кондензатори за силова електроника Многослойни керамични кондензатори
           
Кондензатори за пускане на AC електродвигатели EMI Suppression Capacitors    
           
Кондензатори за коригиране на фактора на мощността Фолийни кондензатори    
           
Автомобилна електроника/Дистанционни Филтри за мобилна комуникация RF модули
           
Филтри за инфраструктурни системи Филтри за мултимедийни приложения    
           
Сензори за измерване на температура Сензори за ограничаване на температурата Сензори за налягане
           
Сензори за ниво Сензори за предпазване на двигатели    
           
  Защита по напрежение   Защита по ток   Защита по температура
Цера диоди Ограничители на пускови токове PTC ограничаващи температурата сензори
           
Керамични супресори за преходно напрежение PTC термистори за телеком Термично управление за LED Drivers
           
Монолитни варистори PTC термистори за защита от превишаване на ток    
           
Арестери за пренапрежение        
           
           
PTC термистори за пускане на електродвигатели PTC термистори като елементи за нагряване Многослойни комбинирани пиезо-кристални механизми
           
PTC термистори за превключватели Превключващи искрови разрядници    
           
 
Дросели
 
Индуктори
 
ЕМС филтри
Дросели за сигнални и информационни линии SMT индуктори Филтри за електромагнитна съвместимост
           
Дросели за захранващи линии SMT силови индуктори EMC филтри за екранирани стаи
           
RF дросели Трансформатори за информационни технологии SineFormer
           
VHF Дросели Предавателни намотки    
           
           
E/ELP сърцевини PM/P/P и Halves/EP сърцевини и аксесоари Ring/Double-Aperture сърцевини
           
EFD/EV сърцевини PQ сърцевини и аксесоари RM сърцевини и аксесоари
           
ER/ETD/EQ сърцевини     U/I сърцевини
           
Материали        
 

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи:

Мрежови анализатори / мултиметри:

Elnet VА

Elnet VA

Уред за измерване на напрежение и ток в ел. мрежите. LCD дисплей с подсветка. За монтаж на вратата на ел. табло - 96X96 mm.

Vip multimeter

VIP MultiMeter

Мрежов анализатор за измерване на основни ел. параметри - ток, напрежение, честота, мощност, фактор на мощността. LCD дисплей с подсветка.

Elnet LT Color

ElNet-LT

Мрежов анализатор с графичен цветен дисплей за измерване на всички ел. параметри и качеството на мощността. Комуникация по RS485 и TCP/IP (Опция).

Elnet PQ | EN50160

ElNet PQ | EN50160

Мощен Powermeter и Анализатор качеството на мощността с цветен графичен дисплей. Измерва всички ел. параметри и анализ на хармониците, съгласно EN50160. Съхранява данните в собствена памет за 2 години. Комуникация по TCP/IP и RS485. Монтаж: на вратата на ел. табло или на DIN шина.

Електромери:

Електромер Elnet Picо

ElNet-Pico

Компактен уред за измерване на електроенергия и електрическите параметри. LCD дисплей; Комуникация по RS485

Многоканален електромер Elnet MC

Многоканален електромер ElNet MC

Многоканален електромер, обединяващ в един уред 12 броя 3-фазни или 36 монофазни електромера. Цветен графичен дисплей. Комуникация: RS485 и TCP/IP

Софтуер:

Software Elnet logger

Софтуер ELNet Logger

Безплатен и лесен за употреба софтуерен пакет за мониторинг и съхранение на информацията от мрежовите анализатори. Графично показание на трендовете, показание измерванията в реално време.

Software Elnetweb

Софтуер ElnetWeb

Уеб базиран софтуер за мониторинг на енергията, следене измерените показания в реално време, събития, създаване на трендове. Създаване на доклади, съгласно стандарта EN50160 за Анализатора ELNet PQ.

Software Elnetweb

Софтуер за следене работата на компенсационните реактори

специализиран софтуер, предназначен да следи работата на компенсационните (шунтовите) реактори.

Услуги:

системи за енергиен мениджмънт

Изграждане на системи за енергиен мениджмънт

Фирма СТИМАР предлага изграждане на системи за енергиен мениджмънт