Вторник, 21 Февруари 2017 12:38

Електронни части и компоненти:

Написана от

Електронни части и компоненти:

 

Продукти:


Алуминий-електролит кондензатори Кондензатори за силова електроника Многослойни керамични кондензатори
           
Кондензатори за пускане на AC електродвигатели EMI Suppression Capacitors    
           
Кондензатори за коригиране на фактора на мощността Фолийни кондензатори    
           
Автомобилна електроника/Дистанционни Филтри за мобилна комуникация RF модули
           
Филтри за инфраструктурни системи Филтри за мултимедийни приложения    
           
Сензори за измерване на температура Сензори за ограничаване на температурата Сензори за налягане
           
Сензори за ниво Сензори за предпазване на двигатели    
           
  Защита по напрежение   Защита по ток   Защита по температура
Цера диоди Ограничители на пускови токове PTC ограничаващи температурата сензори
           
Керамични супресори за преходно напрежение PTC термистори за телеком Термично управление за LED Drivers
           
Монолитни варистори PTC термистори за защита от превишаване на ток    
           
Арестери за пренапрежение        
           
           
PTC термистори за пускане на електродвигатели PTC термистори като елементи за нагряване Многослойни комбинирани пиезо-кристални механизми
           
PTC термистори за превключватели Превключващи искрови разрядници    
           
 
Дросели
 
Индуктори
 
ЕМС филтри
Дросели за сигнални и информационни линии SMT индуктори Филтри за електромагнитна съвместимост
           
Дросели за захранващи линии SMT силови индуктори EMC филтри за екранирани стаи
           
RF дросели Трансформатори за информационни технологии SineFormer
           
VHF Дросели Предавателни намотки    
           
           
E/ELP сърцевини PM/P/P и Halves/EP сърцевини и аксесоари Ring/Double-Aperture сърцевини
           
EFD/EV сърцевини PQ сърцевини и аксесоари RM сърцевини и аксесоари
           
ER/ETD/EQ сърцевини     U/I сърцевини
           
Материали        
 

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи:

Мрежови анализатори / мултиметри:

Elnet VА

Elnet VA

Уред за измерване на напрежение и ток в ел. мрежите. LCD дисплей с подсветка. За монтаж на вратата на ел. табло - 96X96 mm.

Vip multimeter

VIP MultiMeter

Мрежов анализатор за измерване на основни ел. параметри - ток, напрежение, честота, мощност, фактор на мощността. LCD дисплей с подсветка.

Elnet LT Color

ElNet-LT

Мрежов анализатор с графичен цветен дисплей за измерване на всички ел. параметри и качеството на мощността. Комуникация по RS485 и TCP/IP (Опция).

Elnet PQ | EN50160

ElNet PQ | EN50160

Мощен Powermeter и Анализатор качеството на мощността с цветен графичен дисплей. Измерва всички ел. параметри и анализ на хармониците, съгласно EN50160. Съхранява данните в собствена памет за 2 години. Комуникация по TCP/IP и RS485. Монтаж: на вратата на ел. табло или на DIN шина.

Електромери:

Електромер Elnet Picо

ElNet-Pico

Компактен уред за измерване на електроенергия и електрическите параметри. LCD дисплей; Комуникация по RS485

Многоканален електромер Elnet MC

Многоканален електромер ElNet MC

Многоканален електромер, обединяващ в един уред 12 броя 3-фазни или 36 монофазни електромера. Цветен графичен дисплей. Комуникация: RS485 и TCP/IP

Софтуер:

Software Elnet logger

Софтуер ELNet Logger

Безплатен и лесен за употреба софтуерен пакет за мониторинг и съхранение на информацията от мрежовите анализатори. Графично показание на трендовете, показание измерванията в реално време.

Software Elnetweb

Софтуер ElnetWeb

Уеб базиран софтуер за мониторинг на енергията, следене измерените показания в реално време, събития, създаване на трендове. Създаване на доклади, съгласно стандарта EN50160 за Анализатора ELNet PQ.

Software Elnetweb

Софтуер за следене работата на компенсационните реактори

специализиран софтуер, предназначен да следи работата на компенсационните (шунтовите) реактори.

Услуги:

системи за енергиен мениджмънт

Изграждане на системи за енергиен мениджмънт

Фирма СТИМАР предлага изграждане на системи за енергиен мениджмънт

Вторник, 31 Януари 2017 15:31

Софтуер ElnetWeb

Написана от
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

Софтуер ElnetWeb

Общи сведения:

Софтуерът ElNetWeb е важна част от една система за контролно мерене, както и анализ качеството на електроенергията. Софтуерът е предназначен да изтегля и съхранява измерените параметри от уредите, инсталирани в ел. мрежата, като в последствие посредством простия за употреба интерфейс тази информация може да бъде анализирана от потребителя.

Някои от качествата на ElnetWeb:

 • Изключително лесна инсталация - чрез стартиране само на един файл
 • Съвместим с операционна система Windows XP или Windows 7
 • Многоезичен интерфейс - вече и на Български език
 • Вход чрез потребителско име и парола, като по този начин се предотвратява достъп на нежелани лица

Начален екран потребителски вход

Начален екран logged in

Изготвяне на Отчети:

Фактуриране:

Потребителите могат лесно да изготвят отчет за сметките за определен период от време, който ще представи консумираната енергия и цената и

 • Лесен избор на датите
 • Графично сравнение на сметките, спрямо предишни години
 • Възможност за запис в PDF файл
 • Принтиране

Отчети за консумираната енергия:

 • Избор между Дневен, Месечен, Годишен отчет
  1. Дневен - подробен отчет за консумираната енергия на ден и за тарифа, включително графично изобразяване, което позволява лесно да се установи промяната на консумацията
  2. Месечен – отчет от дата до дата, включително графично изобразяване на консумацията, което онагледява разликата в консумираната енергия между тарифите
  3. Годишен – за цялата година, включително графика на консумацията, чрез която лесно се прави сравнение между консумираната енергия за всеки месец през цялата година
 • Възможност за отчет на консумацията по фази
 • Показване на консумираната енергия по тарифи
 • Оцветяване в друг цвят на редовете, в които консумацията е значително различваща се от останалите
 • Възможност за запис в PDF файл
 • Принтиране

Екран Консумация

Дневен отчет

Месечен отчет

Годишен отчет

Данни в реално време:

Софтуерът има възможност да показва измерените данни от уредите.

Екран реално време

Данни в реално време

Показание на Енергия

Състояние на уредите

Ток и Напрежение

Качество на мощността

Хармоници по ток синусоидална форма

Хармоници по напрежение стълбица

Хармоници по ток стълбица

Графично представяне на измерените данни:

Софтуерът позволява мониторинг на уредите и съхраняване на измерените данни в графичеи и табличен вид.

Графични показания

 • Възможност за графично и таблично представяне на 21 параметъра, които могат да бъдат променяни, съгласно изискванията на клиента
 • Възможност за принтиране на графиките и таблиците
 • Запис на данните в SCV файл. Той се отваря с EXCEL и потребителят може да обработвате съхранените данни, съгласно своите изисквания

Екран Графики

Графично представяне

Таблично представяне

CSV файл

Качество на мощността (Възможно с уред ElNet-PQ):

Софтуерът дава възможност за мониторинг качеството на мощността, запис на събития, както и тяхното показване.

EN 50160 Отчет

За желаните от потребителя дати и устройства, той може лесно да създаде отчети, които ще представят резултати от тестове, съгласно стандарта EN50160.

Wave Forms

Показание на всички записани събития от EN50160

Вторник, 31 Януари 2017 15:30

Многоканални електромери тип Elnet-MC

Написана от
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

Многоканални електромери
тип Elnet-MC

Общи сведения:

Многоканалните електромери ElLNet-MC са специално разработени да измерват електрическите параметри както в еднофазни, така и в трифазни електрически мрежи.

Те обединяват в един единствен уред до 12 трифазни или до 36 еднофазни електромера.

Многоканалните уреди ELNet MC имат възможност за съхранение на данните за електроенергията и поддържат стандартни комуникационни протоколи с просто интегриране в BMS системи (Building Management Systems).

Опции:

Уредът се предлага в три разновидности, взависимост от каналите - броят електромери, които се обединяват в един уред:

Тип Описание
MC 2 Трифазни канали: До 2 броя ИЛИ
Еднофазни канали: До 6 броя
MC 8 Трифазни канали: До 8 броя ИЛИ
Еднофазни канали: До 24 броя
MC 12 Трифазни канали: До 12 броя ИЛИ
Еднофазни канали: До 36 броя

Основни характеристики:

 • Обидинява в едно до 12 трифазни или до 36 еднофазни електромера
 • Като допълнителна опция се предлагат до 36 Цифрови входа
 • Способност за измерване на Активна, Реактивна и Пълна мощност
 • Възможност за визуализация на необходимите параметри: напрежение, ток, честота, както и фактор на мощността
 • Измерванията стават с клас на точност 0.2%.
 • 1,600 samples per cycle.
 • Лесно и пълно внедряване в BMS системи
 • Уредът разполага с памет, способна да съхрани данни за енергията на всеки канал до 4 месеца
 • Лесно за употреба интуитивно меню
 • Възможност за избор между няколко езика
 • Поддържа стандартни ModBus комуникационни протоколи (RTU, TCP/IP)
 • Също и BacNet (MS/TP, TCP/IP)
 • Връзка към компютър посредством Ethernet (TCP/IP) и RS-485 портове.
 • LCD дисплей: 128 X 64
 • Изключително лесен за монтаж– Дин Шина.

Технически характеристики:

Технически характеристики:
Мощностни изисквания 85-250VAC/DC, 60/50Hz, 11VA
Размери 110х300х60мм (ВхШхД)
Ограничения за измерване 6A, 700VAC
Дисплей 128 X 64 LCD
Тегло 1,250гр.
Условия на работа -20 до +70С, 0-95 RH%
Обхват на измерване:
Напрежение 0-650 VAC
Напрежение с напреженов трансформатор до 999999999 kV
Ток с токов трансформатор до 999999999 kA
Макс. входно напрежение 1000 V
Макс. входен ток
Вторник, 31 Януари 2017 15:30

ElNet - GR

Написана от
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

ElNet - GR

Общи сведения:

Мрежовият анализатор ElNet GR е един компактен, мултифункционален, трифазен мултиметър, специално разработен да посрещне строгите нужди на ел. и енергийното измерване във всякаква малка или голяма електрическа инсталация.

ElNet GR притежава способност за запазване на информация, запазване на събития и поддържа всички стандартни комуникационни протоколи с проста интеграция в автоматизирани системи за управление.

Това е един незаменим инструмент за строителните инженери, тъй като помага за ефективното използване на електроенергия, чрез показването на фактора на мощността, максимални и минимални стойности на параметрите, ток в неутралата и до 64-ти хармоник.

Основни характеристики:

 • Мултифункционален трифазен енергиен мултиметър
 • Измервани мощности: Активна, реактивна, пълна
 • Измерване качеството на мощността и неизправности, отпадане на напреженията и запис на пикове
 • Показва напрежение, ток, честота, ток в неутралата и фактора на мощността
 • Пълно интегриране в автоматизирани системи за управление
 • Вградена флаш памет, способна да запази данни за електроенергията до 2 години
 • Лесни за опериране мултиезични менюта
 • Защитено с парола меню за настройки
 • Вграден порт за комуникация RS232/485
 • Вграден EtherNet 10BaseT комуникационен порт
 • Поддържа порт за комуникация ModBus и ModBus/TCP
 • Модерен 160х128 LCD екран
 • Възможност за проверка на фазовата последователност
 • Показва до 64-ти хармоник във форма на вълна, стълбовиден вид или като таблица
 • THD, TDD, K-фактор
 • Сравнение на информация седмично/месечно/годишно
 • Просто инсталиране
 • Лесно опериране

Екрани:

Вторник, 31 Януари 2017 15:29

VIP мултиметър

Написана от
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

VIP мултиметър

Общи сведения:

VIP е високотехнологичен мултиметър, специално разработен да замени старите механични волтметри и амперметри, използвани в електрическите табла да извършват електрически измервания.

VIP мултиметърът е оптималното решение за измерване в електрически табла стойности като напрежение, ток, мощност и фактор на мощността.

VIP мултиметърът може да се използва в обществени и търговски сгради, болници, хотели, промишлени заводи и т.н.

Основни характеристики:

 • Трифазен мултиметър
 • Измерва напрежение, ток, честота, мощност и фактор на мощността
 • Записване на пикови стойности
 • Точност - 0.5% при номинален режим
 • Лесен за опериране
 • Възможност за заключване
 • Лесен за инсталиране - в ел. табло
 • Международни стандарти:
  EN62052-11, EN62053-22, EN62053-23, CE, UL61010, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 • Евтин, намалени са оскъпяванията за инсталиране
 • Реле за липса на напрежение и фазова подредба:
  Когато напрежението е правилно (над 50 Vac, може да се регулира) и фазовата подредба е правилна, релето за индикация е затворено. Максималният ток, може да преминава през релето е 150ma, което е достатъчно за превключва стандартно управляващо реле.
 • LCD дисплей
 • LED индикатор за наличие на напрежение:
  За лесно установяване дали има напрежение във фазите, уредът е снабден със светодиоди, които св включват при наличие на напрежение във фазовите връзи над 50 Vac

Екрани:


Технически данни:

Вижте повече относно Техническите характеристики на уреда:

Параметър Описание
Мощностни изисквания 90 - 250 Vac или 110 - 280 Vdc ; 60/50 Hz ; 8VA
Размери 96 х 96 х 80 мм (ВхШхД)
Тегло 450 грама
Условия на работа -20 до +70 ºC, 0-95 RH%
Обхват на измерване:
Напрежение 0 - 320 Vac
Напрежение с напреженов трансформатор до 999 kV
Ток с токов трансформатор до 999 kA
Макс. входно напрежение 1000 V
Макс. входен ток 6 А
Вторник, 31 Януари 2017 15:28

Elnet - LT Color

Написана от
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

Elnet LT Color - Трифазен Енергиен Анализатор

Общи сведения:

Мултиметърът ElNet - LT Color RS485 и / или TCP/IP е един компактен, мултифункционален, трифазен мултиметър, специално разработен да посрещне строгите нужди на ел. и енергийното измерване във всяка една електрическа инсталация.

ElNet-LT притежава способност за запазване на информация и поддържа стандартни комуникационни протоколи с проста интеграция в автоматизирани системи за управление.

Това е един незаменим инструмент за строителните инженери, тъй като помага за ефективното използване на електроенергия, чрез показването на фактора на мощността, максимални и минимални стойности на параметрите, ток в неутралата и до 64-ти хармоник.

Основни характеристики:

 • Мултифункционален трифазен енергиен мултиметър
 • Измервани мощности: Активна, реактивна, пълна мощност
 • Измерване качеството на мощността и неизправности
 • Показва напрежение, ток, честота, ток в неутралата и фактора на мощността
 • Пълно интегриране в автоматизирани системи за управление
 • Вградена памет, способна да запази данни за дневната електроенергия до 6 месеца
 • Прости мултиезични менюта
 • Вграден порт за комуникация RS485 (Ethernet - опция)
 • Поддържа порт за комуникация ModBus
 • Модерен 320х240 пиксела LCD дисплей с висока резолюция
 • Показва до 64-ти хармоник във форма на вълна или графика
 • Просто инсталиране - монтаж в ел. табло
 • Лесно опериране

Видео представяне:

Екрани:

     

 

Измерване Параметри Comm L1 L2 L3 N Max Min
 
Основни
Линейно напрежение V1-n, V2-n, V3-n  
Фазно напрежение V1-2, V2-3, V3-1  
Линеен ток I1-n, I2-n, I3-n
Честота Hz  
Мощност
Активна, [W] P1, P2, P3  
Пълна, [VA] S1, S2, S3  
Реактивна, [VAr] Q1, Q2, Q3  
Фактор на мощността Pf  
Хармоници
THD по напрежение THD      
THD по ток THD      
Хармоници по напрежение        
Хармоници по ток        
Консумация
Активна, [W] P1, P2, P3  
Пълна, [VA] S1, S2, S3  
Графичен дисплей
Ток        
Напрежение        
Хармоници по ток        
Хармоници по напрежение        
Енергия
Активна енергия, [Wh] Ват час    
Пълна енергия, [VAh] VA час    
Реактивна енергия, [VARh] VAR час        

 

Мощностни изисквания 16-300VAC/DC, 60/50Hz, 5VA
Размери 96х96х80мм (ВхШхД)
Ограничения за измерване 6A, 700VAC
Условия на работа -20 до +50С, 0-90 RH%
до 50A, 1000V
Дисплей 128x64 пиксела

Изтеглете:

Компенсация на реактивна мощност

Техническа информация за уреда

 • - Разгледайте пълната техническа информация на уреда

Компенсация на реактивна мощност

Elnet comm

 • - Ръководство за начините за комуникация с уреда Elnet LT през RS485 или TCP/IP, както и списък с регистрите за комуникация

Компенсация на реактивна мощност

Каталог на измервателните уреди, които предлагаме

 • - Изтеглете каталог на уредите за измерване, които фирма СТИМАР 1 ЕООД предлага.
Вторник, 31 Януари 2017 15:19

Разрядни реактори

Написана от
Компенсация на реактивна мощност:

Разрядни реактори:

Код за поръчка: B44066E9900S001

Общи сведения

Загубите в разрядните реактори са значително по-ниски от загубите в разрядните резистори. Разрядните реактори удволетворяват изискванията за постоянно включени разрядни устройства и за кратко време на разреждане (няколко секунди).

Основни характеристики

 • Бързо разреждане с цел бързо повторно включване на кондензаторното стъпало
 • Намалени загуби
 • Удължаване живота на главните контакти
 • Удароустойчива кутия, монтираща се на дин шина

Технически данни

 

Параметър Номинални данни
 
Тегло 0.5 кг
Размери 90мм х 45мм х 59мм
Напрежение

230 до 525 V

Честота 50, 60 Hz
Съпротивление 4900Ω
Време на разреждане

230V                     до 25kVar <10s
                               до 50kVar <20s

                               до 100kVar <40s

400V...525V         до 25kVar <5s
                               до 50kVar <10s
                               до 100kVar<20s

Загуби на мощност <1.8W
Температурен клас ta = 40°C/B
Диаметър на проводника 0.75 ... 2 x 2.5 mm2
Клеми Усилие: 0.5 Nm
Местоположение на инсталиране Вътрешно
Степен на защита IP40
Околна температура -25 ... +55 °C
Охлаждане Естествено

 

Размери

Размери на разрядните реактори
Вторник, 31 Януари 2017 15:19

Филтри за хармоници

Написана от
Компенсация на реактивна мощност:

Филтри за хармоници