Понеделник, 23 Април 2018 12:19

Безплатен софтуер ElNet Logger

Написана от
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

Безплатен софтуер ElNet Logger

Общи сведения:

Безплатен и лесен за употреба софтуерен пакет за мониторинг и съхранение на информацията от мрежовите анализатори. Графично показание на трендовете, показание измерванията в реално време.

СТИМАР предлага също мощен софтуер за мониторинг на енергията, следене измерените от уредите показания в реално време, създаване на трендове и други. Вижте повече за ElnetWeb.

Основни характеристики:

 • Безплатен за изтегляне и използване
 • Лесен за употреба
 • Data Logging на параметрите, измерени от уредите
 • Графично показание на трендовете
 • Показание на ел. параметри в реално време
Петък, 20 Април 2018 11:38

Електромер ElNet - PICO 5 / 60

Написана от
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

Електромер ElNet - PICO 5 / 60

Общи сведения:

ElNet - PICO представлява компактен трифазен електромер / мултиметър, притежаващ LCD дисплей 2×12 символа за измерване на енергията и електрическите параметри с комуникация по RS485 (ModBus) и предназначен за монтаж на DIN шина.

Електромерите се предлагат в 2 варианта:

 • ElNet - PICO 5 - токов вход 5A (отделно се поръчват токови трансформатори Х/5А)
 • ElNet - PICO 60 -токов вход 63А (чрез специално разработени за уреда токови трансформатори)
Ако имате интерес към електромер, който обединява в един уред 12 броя 3-фазни или 36 монофазни електромера, тогава обърнете внимание също на многоканалния електромер тип ElNet MC.

Основни характеристики:

 • Трифазен измерител на ел. енергия (електромер)
 • LCD дисплей 2×12 символа
 • Монтаж на DIN шина
 • Точност: 0.2% (при заявка, може да се подтигне и 0.1% след специално калибриране)
 • 1,600 samples на цикъл
 • Съхранение (data logging) на ел. енергия до 6 месеца
 • Възможност за измерване по тарифи
 • Комуникация по RS485 (ModBus)

Технически данни:

 • Размери (H x W x D) : 96 x 76 x 57 мм
 • Тегло : 450гр
 • Работни условия: -20 – 70ºC, 0 – 95 RH%
 • Захранване: 90 – 250 VAC / 50(60) Hz или 110 – 290 VDC / 20VA
 • Дисплей: LCD

Измерване:

 • Входно напрежение: максимално 1000V
 • Токов вход: максимално 6A за ElNet - PICO 5 или 72А за ElNet - PICO 60
 • Измерване на напрежение без напреженов трансформатор: до 650V
 • Измерване на напрежение с напреженов трансформатор: до 99999kV
 • Измерване на ток (с токов трансформатор): до 99999kA
Четвъртък, 22 Март 2018 11:51

ElNet-VA - за измерване на напрежение и ток

Написана от
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

Мултиметър Elnet VA - за измерване на напрежение и ток

Общи сведения:

Точно както и VIP мултиметър, измервателният уред Elnet - VA е създаден, за да замени старите волтметри и амперметри. За разлика от него, VA е доста по-опростен и има възможност да измерва и показва на дисплея си:

 • Напрежение - Пофазно;
 • Ток - във всяка фаза;
 • Напрежение и Ток, като ги сменя автоматично на всеки 2 секунди.

При измервателния уред Elnet-VA няма бутони, а настройката съотношението на външния Токов Трансформатор става посредством DIP ключета, намиращи се на задната страна на уреда.

Ако Ви е необходим опростен уред, който да има възможност да показва минимални и максимални стойности на измерените параметри, също честота, мощности и фактор на мощността, тогава вижте възможностите на Elnet - VIP.

Основни характеристики:

 • Трифазен измерител
 • Измерва Напрежение и Ток
 • Точност: 0.5%
 • LCD дисплей с подсветка

Технически данни:

 • Размери (H x W x D) : 96 x 96 x 80 мм
 • Тегло : 450гр
 • Работни условия: -20 – 70ºC, 0 – 95 RH%
 • Дисплей: LCD с подсветка
 • Входно напрежение: максимално1000V
 • Токов вход: максимално 5A
 • Настройка съотношението на външния Токов Трансформатор: DIP Switches

Екрани:


Компенсация на реактивна мощност: Подобряване качеството на електрозахранване и намаляване на хармониците Обща информация Нарастващият брой на товарите с нелинеен…
Мълниезащита: Системи на заземяване в ел.инсталации НН Система TN-C 230 / 400 V Система TN-C-S 230 / 400 V Система…
Мълниезащита: Мълниезащита и защита от импулсни пренапрежения – ЗАЩО? Мощните информационни системи са гръбнакът на модерното индустриално общество. Повреда или…
Информация за мълниезащита Системи на Мълниезащита и защита от импулсни пренапрежения – ЗАЩО Област на приложение на защитите. Причини за…
Сряда, 20 Септември 2017 15:40

Кондензаторни батерии PoleCap

Написана от
Компенсация на реактивна мощност:

Кондензаторни батерии PoleCap:

Кондензаторните батерии за коригиране фактора на мощността, серия PoleCap (MKP-/MKK-технология) е перфектен за външни приложения, както и за среди с висока концентрация на прах или влага. Оборудван с визуална идентификация за повреда позволява лесна проверка от земята на кондензаторите, монтирани на стълб.

Област на приложение

 • Външни инсталации, свързани към въздушни линии ниско напрежение (НН)
 • Статична компенсация на закрито, както и на открито (напр. ако инсталирането е извън шкаф)
 • Автоматична компенсация

Предимства

 • Отлично разсейване на топлина
 • Компактен дизайн
 • Високо изолационно съпротивление
 • Всички контактни части са напълно покрити по време на работа
 • Покритие на клемите, уплътнение на кабела и свързващ кабел от материал, устойчив на вода, UV лъчение и стареене
 • Корпус от чист алуминий
 • Тройна система на безопасност

Техническа информация

Кондензаторни батерии PoleCap, 400 V AC, 50/60 Hz
Код за поръчка 50 Hz CR Размери Ф*l
Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25671A4002A500 0.5 0.70 3 x 3.5 82 x 210 0.4
B25671A4012A000 1.0 1.44 3 x 6.5 82 x 210 0.5
B25671A4022A000 2.0 2.89 3 x 13.5 82 x 210 0.5
B25671A4032A000 3.0 4.33 3 x 20.0 82 x 210 0.6
B25671A4042A000 4.0 5.77 3 x 26.5 82 x 210 0.6
B25671A3996A375 5 7 3 x 33 125 x 217 1.5
B25671A3147A375 7.5 11 3 x 50 125 x 217 1.5
B25671A3207A375 10.4 15 3 x 69 125 x 217 1.7
B25671A3247A375 12.5 18 3 x 83 125 x 217 1.8
           
B25671A3417A375 20.8 30 3 x 138 145 x 253 2.7
B25671A3497A375 25 36 3 x 166 145 x 253 2.9

Вижте също

Сряда, 20 Септември 2017 15:39

Кондензаторни батерии WindCap

Написана от
Компенсация на реактивна мощност:

Кондензаторни батерии WindCap:

Серията кондензаторни батерии WindCap са специално разработени за компенсация на реактивната мощност и филтрирането на хармоници за вятърни генератори и индустриални приложения с екстремни изисквания по отношение на надеждност и експлоатационен живот. Базирани на MKK технологията, кондензаторните батерии WindCap предлагат най-висока устойчивост на пускови токове: до 300 x IN

Област на приложение

 • Вятърни генератори
 • Индустриални приложения при силно несиметрични системи
 • Филтриране на хармоници за мрежи 690/800 V

Характеристики

 • Компактен дизайн
 • Безопасност: Суха технология, Самовъзстановяване, Прекъсвач за свръхналягане
 • Защитени при допир клеми
 • Експлоатационен живот до 130 000 часа
 • Висока устойчивост на пускови токовеre (300 пъти IN)

Техническа информация

Трифазни кондензатори, 690 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h
Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25668A6336A375 5 3x 4,2 3x 11,2 121,6 x 164 1,3
B25668A6676A375 10 3x 8,4 3x 22,5 121,6 x 164 1,4
B25668A6836A375 12,5 3x 10,5 3x 27,9 121,6 x 164 1,5
B25668A6107A375 15 3x 12,6 3x 33,5 121,6 x 164 1,5
B25668A6137A375 20,8 3x 17,5 3x 46,5 142 x 200 2.0
B25668A6167A375 25 3x 21 3x 55,7 142 x 200 2,2

 

Трифазни кондензатори, 765 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25668A7167J375 30 23 3х 55 142 x 200 2,4

 

Трифазни кондензатори, 800 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25668A7246A375 5 3,6 3х8 121 x 164 1,2
B25668A7496A375 10 7,2 3х17 121 x 164 1,3
B25668A7626A375 12 9,0 3х21 121 x 164 1,4
B25668A7746A375 15 11,0 3х25 121 x 164 1,5
B25668A7996A375 20 14,5 3х33 142 x 200 2,0
B25668A7127A375 25 18,0 3х41 142 x 200 2,3
B25668A7137A375 28 20,0 3х46 142 x 200 2,4

Вижте също

Кондензаторни батерии PhiCapTM

PhiCapTM

Дизайн с ниска цена, за всякакви вътрешни приложения

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

PHASECap®

Premium quality, високотехнологичен кондензатор за стандартна и разстроена компенсация на конкурентни цени

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap® HD

PHASECap® HD

Heavy duty type, higher power in a case

Кондензаторни батерии PoleCap за употреба на открити места

PoleCap

Външни приложения или за среди с високо присъствие на прах или влага

Сряда, 20 Септември 2017 15:38

Кондензаторни батерии PhaseCap HD

Написана от
Компенсация на реактивна мощност:

Кондензаторни батерии PhaseCap HD:

Развитата серията кондензаторни батерии за коригиране фактора на мощността PhaseCap Premium с всички предимства на МКК-технологията, серията кондензатори PhaseCap HD (Heavy Duty) с техните подредени намотки предлагат до 60 kVAr само в един кондензатор. PhaseCap HD са специално предназначени за приложения с висока мощност.

Предимства

 • Компактен дизайн
 • Тройна система за безопасност: суха технология, възможност за самовъзстановяване, разединител за свръхналягане
 • Защитени при допир клеми
 • Експлоатационен живот до 130 000 часа
 • Голяма устойчивост на пускови токове (200 пъти IN)

Техническа информация

 

Трифазни кондензатори – VR = 400 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25669A3796J375 40 58 3 x 265 142 x 317 4.4
B25669A3996J375 50 72 3 x 332 142 x 355 4.7

 

Трифазни кондензатори, 440 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25669A4657J375 40 52 3 x 219 142 x 317 4.4
B25669A4827J375 50 66 3 x 274 142 x 355 4.7
B25669B4927J375 56 74 3 x 307 142 x 355 4.7

 

Трифазни кондензатори, 525 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25669A5467J375 40 44 3x 154 142 x 355 4.7

Вижте също

Кондензаторни батерии PhiCapTM

PhiCapTM

Дизайн с ниска цена, за всякакви вътрешни приложения

Кондензаторни батерии за коригиране на реактивната мощност PHASECap®

PHASECap®

Premium quality, високотехнологичен кондензатор за стандартна и разстроена компенсация на конкурентни цени

Кондензаторни батерии Windcap® , специално разработена за вятърни генератори

Windcap®

За вятърни генератори и филтриране на хармоници

Кондензаторни батерии PoleCap за употреба на открити места

PoleCap

Външни приложения или за среди с високо присъствие на прах или влага

Страница 1 от 4